Βγηκε η προκηρυξη για 28 προσληψεις στο ΚΥΤ Φυλακιου

Αιτήσεις από 10 Μαρτίου

Εκδόθηκε η 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Να θυμίσουμε ότι η κατανομή των θέσεων προβλέπει προσλήψεις και στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου. Ανά ειδικότητα οι θέσεις είναι οι εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 3 άτομα, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 άτομο, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα μηχανολόγων μηχανικών) 1 άτομο, ΤΕ Νοσηλευτών 3 άτομα, ΤΕ Πληροφορικής 1 άτομο, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 10 άτομα, ΔΕ Οδηγών 2 άτομα, ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικότητα δομικών έργων) 1 άτομο, ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδικότητα ηλεκτρολογίας) 1 άτομο, ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδικότητα μηχανολογίας) 1 άτομο, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 4 άτομα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται εδώ:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL_ehO0UxBFKqyogayeWJRTnBDGH2c-IrFOHZnglmOiw

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.