Προσληψεις με 8μηνα στην Ξανθη οδηγων απορριμματοφορου και εργατων καθαριοτητας

Αιτήσεις μέχρι τις 20 Μαΐου

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Ανά ειδικότητα οι θέσεις είναι: τρία άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου) και έξι άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1o χλμ Ξάνθης-Καβάλας, 67100 Ξάνθη, Τ.Θ 28) απευθύνοντάς την στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης υπόψη κ. Ζωής Γαλανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541077891). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης και συγκεκριμένα από την 11-5-2022 έως και την 20-5-2022.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%925%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A8-%CE%A836?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.