Ζυθοποιια Μακεδονιας Θρακης: Επιστροφη στην κερδοφορια για την μπυρα Βεργινα

Πού οφείλεται η καλή πορεία των οικονομικών μεγεθών – Επέκταση στην πράσινη ενέργεια

Επιστροφή στην κερδοφορία, παρότι το μεικτό κέρδος «ροκανίστηκε» λόγω του ακριβότερου λειτουργικού κόστους, καθώς και αυξημένο τζίρο, πάνω από το μέσο όρο της αγοράς, επεφύλαξε το 2022 για την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, με τις θετικές επιδόσεις να συνεχίζονται και εφέτος λόγω και των αυξημένων τουριστικών ροών.

«Για το έτος 2023 οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου είναι ευνοϊκές, καθώς τα κόστη παραγωγής σταθεροποιήθηκαν και οι ρυθμοί πωλήσεων αναμένεται να είναι θετικοί. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση της κατανάλωσης μπύρας στην Ελλάδα τη 2022-2023 με μέσο ετήσιο ρυθμό 7% προβλέπει κλαδική μελέτη της ICAP για τη ζυθοποιία», αναφέρεται από τη διοίκηση της βορειοελλαδίτικης ζυθοποιίας, υπό τον Δημήτρη Πολιτόπουλο, στην ετήσια έκθεση διαχείρισης που δημοσιεύτηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Σε ό,τι αφορά τον τζίρο της ζυθοποιίας με έδρα την Κομοτηνή, που παράγει την μπύρα Βεργίνα, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν το 2022 σε 26,19 εκατ. ευρώ, έναντι 22.72 εκατ. ευρώ κατά την εταιρική χρήση του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 15,3%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων μπύρας κατά την τρέχουσα χρήση, αλλά και στον αυξημένο όγκο πωλήσεων βύνης, σε συνδυασμό με την αυξημένη τιμή της.

Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων συνολικά της κατηγορίας του ζύθου αυξήθηκε κατά 10,7% σε σύγκριση µε το 2021 στην εγχώρια αγορά, μιας και το κανάλι της εστίασης και των ξενοδοχείων λειτούργησε για πρώτη φορά όλη τη χρονιά και χωρίς περιορισμούς μετά τη διετία 2020-2021.

Το μεικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 7,38 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 28,2% επί του κύκλου εργασιών και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 2,8%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα κόστη παραγωγής των ετοίμων προϊόντων.

Όσον αφορά την πορεία της ζυθοποιίας σε επίπεδο κερδών, τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2022 ήταν επίσης θετικά και αρκετά βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επισημαίνεται στην χρηματοοικονομική έκθεση. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε κέρδη μετά φόρων 804.310 ευρώ, έναντι ζημιών 193.604 ευρώ κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Παρ’ όλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 

Επέκταση στην πράσινη ενέργεια

H ζυθοποιία κατά την διάρκεια της περσινή χρήσης προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις 26.04.2022 αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 436.837,50 ευρώ προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της με τίτλο «Εκσυγχρονισμός ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» – «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» του Άξονα Προτεραιότητας 1.: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας». Το ποσό προήλθε από την κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον της Εταιρείας των χρήσεων 2014 και 2015 ύψους 256.549,62 ευρώ και 180.287,88 ευρώ, αντίστοιχα, όπως εμφανίζονται στους από 08-06-2015 και 27-07-2016 δημοσιευμένους ισολογισμούς της.

Επιπλέον, αρχές Νοεμβρίου αποφασίστηκε η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας και στον τομέα της παραγωγής, εκμετάλλευσης και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικών και άλλων συναφών συστημάτων μετατροπής ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η οποία αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στον δραστικό περιορισμό του σχετικού κόστους με τρόπο οικολογικό και βιώσιμο, στην διαφοροποίηση των εσόδων της εταιρίας και στη διαμόρφωση ασφαλέστερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη συνέχιση των λοιπών μεταποιητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, τον Μάιο εφέτος, με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που υπήχθη στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Βάσει της απόφασης εγκρίνεται δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού 336.224,00 ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 23,82 εκατ. ευρώ, έναντι 22,95 εκατ. ευρώ κατά την εταιρική χρήση του 2021. 

Προσδοκίες για αύξηση της κερδοφορίας και εφέτος

«Παρά τις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη μη λειτουργεία του ελεύθερου ανταγωνισμού, που προέρχονται από τις μακροχρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς στην Ελλάδα», η διοίκηση της ζυθοποιίας πιστεύει ότι θα επιτύχει τους στόχους της, μέσω της επέκτασης και διαφοροποίησης της γκάμας των προϊόντων, της καλής διαχειριστικής πολιτικής και κυρίως μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πελάτες της και της άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις ανάγκες τους.

«Επομένως, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων ζύθου, βύνης και στην παραγωγή αφεψημάτων αρωματικών φυτών όπως έκανε μέχρι σήμερα και σε συνδυασμό με τη στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα Ελληνικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια, αναμένει θετική επίδραση προς την κατεύθυνση αυτή μέσω και της διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς», τονίζεται.

Μάλιστα, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2023 θα επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων και σημαντική αύξηση στην κερδοφορία.

Πηγή: ot.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.