Παρατηρητηριο για την Κλιματικη Αλλαγη στην Περιφερεια ΑΜΘ

Για να συντονίσει τα έργα και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δραματικές προβλέψεις για την περιοχή μας

Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ, ως το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη δράσεων για την προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή, προτείνει το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) το οποίο εγκρίθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου από την επιτροπή διαβούλευσης της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Το σχέδιο αποτελεί μια μελέτη που εκπονήθηκε για την Περιφέρεια στο πλαίσιο των υποχρεώσεών και προδιαγραφών που απορρέουν από την εθνική σχετική νομοθεσία, και κατατάσσει εκείνες τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνοντας προβλέψεις για μεγάλη αύξηση των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών, μείωση των βροχοπτώσεων και της ροής των ποταμών, ξηρασία, απώλεια βιοποικιλότητας, αύξηση των δασικών πυρκαγιών και μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών, μεταξύ άλλων.

Πού θα υπάρξουν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στο ΠεΣΠΚΑ με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της τρωτότητας κάθε τομέα και δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δυνατότητα προσαρμογής προκύπτουν συγκεκριμένα συμπεράσματα για την ΑΜΘ, με πολλές δραστηριότητες να επηρεάζονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Έτσι ιδιαίτερα ευάλωτος είναι ο πρωτογενής τομέας, καθώς και ο τομέας παροχής νερού, τόσο στην ύδρευση όσο και στην άρδευση, τόσο στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας όσο και στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και της έντασης ακραίων φαινομένων.

Χάρτης Επικινδυνότητας Ερημοποίησης Εδαφών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018)

Επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες στα ακραία φαινόμενα είναι οι οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, όπως και ο τομέας του δομημένου περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αύξηση της θερμοκρασίας μοιραία θα επηρεάσει τον χειμερινό τουρισμό, και λιγότερο τον θερινό, ενώ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και της έντασης πολύ θερμών ημερών, της μέσης θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα δημιουργήσουν μεγάλες πιέσεις.

Τέλος η βιοποικιλότητα και εν γένει οι υγρότοποι και οι προστατευόμενες περιοχές εμφανίζουν υψηλή έως ακραία τρωτότητα στην αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση των βροχοπτώσεων, στην αύξηση της διάρκειας των περιόδων ξηρασίας, στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων βροχοπτώσεων, ενώ το θαλάσσιο περιβάλλον στην εισβολή κυμάτων.

Προτείνονται 65 δράσεις για την ανάσχεση των προβλημάτων

Όσο για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν, το σχέδιο προτείνει, ως πρώτη προτεραιότητα, την ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή (ΠΚΑ), που θα αποτελέσει ένα χώρο όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικότερα οι υπηρεσίες της περιφέρειας και των δήμων, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ερευνητές θα συναντώνται και θα ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στα ζητήματα προτεραιότητας τους, αλλά και θα δημιουργήσει τις υποδομές για να υποστηρίζει τους φορείς της περιφέρειας στην υλοποίηση και παρακολούθηση του ΠεΣΠΚΑ.

Ανάμεσα στις δράσεις που μπορεί να εφαρμοστούν είναι η παρακολούθηση των έργων και συμβολή στην υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ, η παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του σχεδίου για αύξηση ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος, καθώς και η εκτίμηση των Κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Θα έχει όμως ρόλο και στην ενημέρωση του κοινού, και την παρακολούθηση της προόδου των έργων που έχουν σχεδιαστεί, με συνεργασία με επιστημονικού φορείς και πανεπιστήμια.

Αποθέματα Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΥΠΕΝ, 2017)

Πέρα του παρατηρητηρίου, η μελέτη προβλέπει την ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πύλης (Portal) για την Προσαρμογή αλλά και δημιουργία Περιφερειακού Ερευνητικού- Τεχνολογικού CLUSTER για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Έμφαση δίνεται και στις δράσεις επιμόρφωσης για τις επαγγελματικές ομάδες των οποίων οι δραστηριότητες παρουσιάζουν υψηλή τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, αλλά και όλων των Πολιτών, Τοπικών Αρχών και μαθητών για την Επίδραση και Προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής.

Σημαντικό όμως θεωρεί το σχέδιο και την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, την πρόβλεψη δημιουργίας χώρων υποδοχής και βραχυχρόνιας διαμονής πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών Φαινομένων, και την εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού Δικτύου και Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων.

Ακολουθούν προτάσεις όπως ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης – πυρανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, έργα Αειφορικής Διαχείρισης Δασικών Πόρων / Διατήρηση – έλεγχος αποθεμάτων άνθρακα στα Δασικά Οικοσυστήματα, ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και ελέγχου Αρδευτικού Ύδατος αλλά και η Παρακολούθηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Κατάστασης Υδατικών Πόρων Περιφέρειας.

Συνολικά προτείνονται 65 δράσεις, με σειρά προτεραιότητας, πολλές από τις οποίες όμως, μεταξύ των οποίων σχέδια αντιμετώπισης αλλά και μελέτες για την κατάσταση του περιβάλλοντος, θα είναι κρίσιμες ώστε τα επόμενα χρόνια η περιοχή να «αντέξει» στις συνέπειες των αλλαγών που έρχονται.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος δεσμεύτηκε πως αρκετά από τα έργα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ, ενώ κατατέθηκε πρόταση και από το Οικονομικό Επιμελητήριο να δημιουργηθεί παράλληλα και ένα οικονομικό παρατηρητήριο, που θα καταγράφει τις επιπτώσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις από την κλιματική αλλαγή.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.