Αιολικα παρκα Ροδοπης: Χωροθετηση στα βουνα η στη θαλασσα

Επιχειρηματική καινοτομία

Αρχικά επισημαίνουμε ότι δεν παίρνουμε θέση υπέρ ή κατά των χερσαίων αιολικών πάρκων Ροδόπης νέας τεχνολογίας σε απόδοση και λειτουργία, πρώτον, γιατί είμαστε υπέρ των ΑΠΕ και δεύτερο γιατί δεν έχουμε γνώση για θέματα χωροθέτησης/χωροταξίας τους και ΜΠΕ. Απλά θεωρήσαμε σκόπιμο να δώσουμε κάποια στοιχεία για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αιολικά πάρκα και τις επικρατούσες τάσεις.

 Σήμερα υπάρχει μια τάση μετατόπισης εγκατάστασης των αιολικών πάρκων από το χερσαίο χώρο της ηπειρωτικής χώρας στον θαλάσσιο χώρο και τις βραχονησίδες, γεγονός που  μπορεί να μειώσει τα προβλήματα που δημιουργεί ένας κοινωνικός ακτιβισμός, που ολοένα και γιγαντώνεται στην Ελλάδα, δρώντας αδιακρίτως ενάντια σε χωροθετήσεις ανεμογεννητριών, από τα νησιά του Αιγαίου, τη Θράκη και την Κρήτη έως τα βουνά των Αγράφων και της Οίτης. Αν δεν υπάρξει μετάβαση από τους υδρογονάνθρακες στις ΑΠΕ, δεν θα μπορέσει η χώρα μας να πετύχει τους δεσμευτικούς στόχους απανθρακοποίησης του ενεργειακού μείγματος που έχει θέσει, με πρώτο σκαλοπάτι το 2030 και τελευταίο το 2050.

Η αναγκαιότητα στρατηγικής για την ανάπτυξη και υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Σε υψηλό βαθμό ωριμότητας βρίσκεται πλέον και η στρατηγική για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων  –πέραν των χερσαίων. Η νέα τεχνολογία των υπεράκτιων αιολικών ξεκινά τώρα, αλλά θα εξελίσσεται συνεχώς για δεκαετίες ακόμα. Είναι μια τεχνολογία μεγάλης έντασης κεφαλαίου και τεχνογνωσίας, που για να ανοίξει η αγορά της χρειάζονται τεράστια κεφάλαια και μεγάλες επενδύσεις. Για να αναπτυχθεί και στη χώρα μας, πρέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι ασφαλές, ξεκάθαρο και σταθερό για τα χρόνια και τις δεκαετίες που θα έρθουν. Απαιτούνται καθαροί θεσμοί για, τη χωροθέτηση και αδειοδότηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, τη διασύνδεση με το σύστημα μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας τους, όπου κομβικό  ρόλο θα έχει ο ΑΔΜΗΕ, και τον τρόπο αποζημίωσης των επενδυτών.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα τεχνολογική ενεργειακή εξέλιξη είναι η διασύνδεση μεταξύ των θαλασσίων αιολικών πάρκων με την παραγωγή πράσινου υδρογόνου ως διαδικασία άμεσης ή έμμεσης αποθήκευσης ενέργειας. Πολλές  ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν να συνδέσουν την πράσινη ενέργεια και την παραγωγή υδρογόνου και έχουν ήδη χαράξει τη στρατηγική τους. Η  Γερμανία έχει θέσει ως στόχο επενδύσεις 10 δισ. ευρώ τη περίοδο  2021-2030 για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, εκ των οποίων τα 2 δισ. ευρώ θα τα επενδύσει σε ξένες χώρες και θα πρέπει ως χώρα και ΠΑΜΘ  να την εκμεταλλευτούμε

Για την Ελλάδα και το θρακικό πέλαγος, προκρίνεται η τεχνολογία των πλωτών αιολικών πάρκων και όχι εκείνη του σταθερού πυθμένα, καθώς τα βάθη των θαλασσών είναι μεγάλα. H συμβουλευτική εταιρεία Navigant (http://www.navigant.com) προβλέπει ότι το σταθμισμένο κόστος ενέργειας από πλωτά αιολικά στο Αιγαίο θρακικό πέλαγος θα είναι 76 ευρώ/MWh το 2030 και θα μειωθεί στα 46 ευρώ/MWh το 2050  των χερσαίων είναι στο 56% και γι’ αυτό προτιμώνται, πέραν της ύπαρξης έτοιμων δικτύων έγχυσης της παραγόμενης ενέργειας. Η ίδια μελέτη υπολογίζει το διαθέσιμο θαλάσσιο δυναμικό για πλωτά αιολικά στη χώρα μας στα 263 GW εκ των οποίων στο Θρακικό πέλαγος αντιστοιχούν περίπου 8 GW και, επομένως, υπάρχει business case για επενδύσεις με ορίζοντα το 2050. 

Η διασύνδεση των θαλασσίων αιολικών πάρκων με την παραγωγή πράσινου υδρογόνου 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα τεχνολογική ενεργειακή εξέλιξη είναι η διασύνδεση μεταξύ των θαλασσίων αιολικών πάρκων με την παραγωγή πράσινου υδρογόνου ως διαδικασία άμεσης ή έμμεσης αποθήκευσης ενέργειας. Πολλές  ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν να συνδέσουν την πράσινη ενέργεια και την παραγωγή υδρογόνου και έχουν ήδη χαράξει τη στρατηγική τους. Η  Γερμανία έχει θέσει ως στόχο επενδύσεις 10 δισ. ευρώ τη περίοδο  2021-2030 για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, εκ των οποίων τα 2 δισ. ευρώ θα τα επενδύσει σε ξένες χώρες και θα πρέπει ως χώρα και ΠΑΜΘ  να την εκμεταλλευτούμε.

Το Θρακικό πέλαγος είναι μια προνομιακή περιοχή για παραγωγή υδρογόνου από πλωτά αιολικά και επί κάποιων υπαρχουσών βραχονησίδων για την ανάπτυξη των έργων, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν. Θα μπορούμε να μιλάμε για hydrogen-sources από ΑΠΕ στο Θρακικό πέλαγος, όπως σήμερα μιλούν άλλες χώρες για oil-sources. Σημειώνεται ότι  βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό αδειοδοτικής ωριμότητας έργο offshore wind park των 216 MW στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, στο Θρακικό πέλαγος και ελπίζεται να υλοποιηθεί ως το 2025. Όπως επεσήμανε ο κ. A. Ζερβός, Αιγαίο, θρακικό πέλαγος και μια θαλάσσια περιοχή της Γαλλίας διαθέτουν το σημαντικότερο αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη

Το Θρακικό πέλαγος είναι μια προνομιακή περιοχή για παραγωγή υδρογόνου από πλωτά αιολικά και επί κάποιων υπαρχουσών βραχονησίδων για την ανάπτυξη των έργων, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν. Θα μπορούμε να μιλάμε για hydrogen-sources από ΑΠΕ στο Θρακικό πέλαγος, όπως σήμερα μιλούν άλλες χώρες για oil-sources. Σημειώνεται ότι  βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό αδειοδοτικής ωριμότητας έργο offshore wind park των 216 MW στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, στο Θρακικό πέλαγος και ελπίζεται να υλοποιηθεί ως το 2025. Όπως επεσήμανε ο κ. A. Ζερβός, Αιγαίο, θρακικό πέλαγος και μια θαλάσσια περιοχή της Γαλλίας διαθέτουν το σημαντικότερο αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη.

Στην Ευρώπη σήμερα λειτουργούν, ή είναι υπό κατασκευή 16GW offshore wind parks. Από αυτά, τα 233 MW είναι πλωτά σε φάση λειτουργίας ή υπό κατασκευή, ενώ αδειοδοτούνται επιπλέον 10,6 GW με ιδιωτική πρωτοβουλία, τα οποία αναμένεται να κατασκευαστούν έως την περίοδο 2027-2030.  Σημειώνεται ότι το παράδειγμα στην Ευρώπη για ανάπτυξη πλωτών offshore wind parks δείχνει πως οι ιδιώτες αναλαμβάνουν τα πρώτα χρόνια το κόστος και τα ρίσκα της ανάπτυξης, καθώς το κράτος δημιουργεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για να εντάξει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να αδειοδοτήσει ευρύτερες περιοχές για διαγωνισμό. 

Ελπίζω να έδωσα κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα των αιολικών πάρκων ώστε να παρθούν οι ορθές αποφάσεις και να αποφευχθούν ακρότητες.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.