Τον Παναγιωτη Σερανη θα φιλοξενησει διαδικτυακα το Επιστημονικο Colloquium του ΤΕΦ

Διάλεξη με θέμα «Αλλαγή παραδείγματος στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών: Τα ΑΕ της θεωρητικής κατεύθυνσης στην Γ΄ Λυκείου»

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, στη σειρά των διαλέξεων του Επιστημονικού Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα μιλήσει ο κ. Παναγιώτης Σεράνης, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα: «Αλλαγή παραδείγματος στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών: Τα ΑΕ της θεωρητικής κατεύθυνσης στην Γ΄ Λυκείου».

Ο Παναγιώτης Σεράνης

Ο Παναγιώτης Σεράνης, ύστερα από τις βασικές σπουδές Κλασικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο: 1994) και μεταπτυχιακές σπουδές στο τότε Τμήμα Φ.Π.Ψ, στον Τομέα Παιδαγωγικής, με διπλωματική εργασία «Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας της Ιλιάδας και η παιδαγωγική του αξιοποίηση: Διδακτικός σχεδιασμός» (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1996), εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Τμήμα Εκπαίδευσης (School of Education), με τίτλο “The place of reader response in the teaching of ancient greek literature in translation” ( = «Η θέση της αναγνωστικής ανταπόκρισης στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση») (Διδακτορικό Δίπλωμα 2000). Εν συνεχεία δίδαξε στο Γκέρμερσχάιμ/Μάινζ της Γερμανίας το αντικείμενο της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (2008-2016), στο Πανεπιστήμιο του Μάινζ. Από το 2014 μέχρι σήμερα διδάσκει, ως μέλος ΣΕΠ, στο Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», και συγκεκριμένα στο επιστημονικό πεδίο «Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών», ενώ είναι και Καθηγητής Φιλόλογος, στην Μέση Εκπαίδευση, στην Ελλάδα (από το 2004 μέχρι σήμερα).

Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην εφαρμογή σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας, στη διδακτική των κλασικών γλωσσών, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, στη θέση των κλασικών γλωσσών στο σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο ρόλο της κλασικής παιδείας στα ευρωπαϊκά curricula.

Info

Η διάλεξη θα δοθεί διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) και θα μπορούν όλοι να την παρα­κολουθήσουν στον εξής «σύνδεσμο»:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa8f1117c9f3e41fb90b683dd60a0fed4%40thread.tacv2/1615908415081?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22cefe71c8-b266-4220-a4ca-cd2956446e3f%22%7d

(ο σύνδεσμος υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.: https://helit.duth.gr/event/colloquium-2020-2021 )

Ώρα τηλεδιάσκεψης: 18.00-20.00

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.