Διιδρυματικο ΠΜΣ «Λαογραφια και πολιτιστικη διαχειριση» με τη συμμετοχη του Τμηματος Ιστοριας και Εθνολογιας του ΔΠΘ

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο ιδρυθέν Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» (Folklore, Folkloristics and Cultural Management), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024). Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» (Folklore, Folkloristics and Cultural Management). Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ., που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Αντικείμενο και σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση»

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» έχει ως αντικείμενο την έρευνα και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού. Παρέχονται γνώσεις για την έρευνα και τις εφαρμογές του λαϊκού πολιτισμού σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα της Λαογραφίας, ελληνικής και ξένης, και στις βασικές κατηγορίες της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής διαχείρισης. Έμφαση θα δοθεί αφενός σε έννοιες, που αναδεικνύονται στα πλαίσια της ανάπτυξης προβληματικής για την ορθή διαχείριση και προβολή των πεδίων του λαϊκού πολιτισμού και αφετέρου στις εφαρμογές καθεαυτές του λαϊκού πολιτισμού: στη δημιουργική και πολιτισμικά τεκμηριωμένη «χρήση» των θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού στη σχολική μονάδα και στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης και προβολής των ζητημάτων του λαϊκού πολιτισμού στη δημόσια σφαίρα, σε εκδηλώσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε πολιτιστικούς οργανισμούς και δράσεις, ώστε να παρέχεται εκπαίδευση που στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη Λαογραφία ως θεωρητική, εφαρμοσμένη και δημόσια επιστήμη, καταρτίζοντάς τους/τες ως προς τις προσεγγίσεις και τις εφαρμογές της επιστήμης αυτής σε ακαδημαϊκά (π.χ. στην εκπαίδευση) αλλά και σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια (σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα). Οι φοιτητές θα εισάγονται και θα ασκούνται σε θέματα και μεθόδους έρευνας του λαϊκού πολιτισμού, καθώς και σε στρατηγικές και πρακτικές που αφορούν στην εργασία των λαογράφων για τη μελέτη, τεκμηρίωση, ερμηνεία, χρήση και διάχυση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, με απώτερο στόχο την αναζωογόνηση και την αειφορία των φορέων τους και της κοινωνίας, γενικότερα (πολιτιστική πολιτική και πολιτιστική διαχείριση).

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Δ.Μ.Σ.) στη «Λαογραφία και την πολιτιστική διαχείριση» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

 Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στον τίτλο θα αναφέρονται και τα συνεργαζόμενα τμήματα.

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/-ιες πρέπει να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 σε ηλεκτρονική ψηφιοποιημένη μορφή και στις ακόλουθες 3 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected] (κα Ηλιάνα Φώτου, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7277738)

 [email protected] (Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας 6974051585)

https://eprotocol.uoa.gr

αναγράφοντας ως θέμα: Αίτηση και δικαιολογητικά για το Δ.Π.Μ.Σ «Λαογραφία και Πολιτιστική Διαχείριση».

Info

 Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ Ίδρυσης και το ΦΕΚ Κανονισμού του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την Προκήρυξή του για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και την Αίτηση συμμετοχής, στον ακόλουθο σύνδεσμο του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.:

http://www.phil.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/diidrymatiko-p-m-s-laografia-kai-politistikh-diaxeirish.html

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.