Δεν υποστελλει τη σημαια των αντιδρασεων το ΤΕΦ

Προειδοποιεί για προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον της συγχώνευσης

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Κατατέθηκε χθες Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στη Βουλή (στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων) το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου « Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Το τελικό κείμενο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια στις 7 Μαρτίου και θα ψηφιστεί την επομένη 8 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται να μιλήσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εισηγητής της νέας Δημοκρατίας θα είναι ο βουλευτής Βοιωτίας, Λευτέρης Κτιστάκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το κείμενο του νομοσχεδίου έχει υποστεί αλλαγές μετά την δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση, στη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν 1506 σχόλια, πολλά από τα οποία κρίθηκε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο να έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο και να έχει περισσότερα από 205 άρθρα.

Την ίδια ώρα η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε έκτακτη συνεδρίαση της, αποφάσισε ομόφωνα μετά από εισήγηση του προέδρου να κατατεθεί στην Σύγκλητο από τον Πρόεδρο η παρακάτω τοποθέτηση του Τμήματος σχετικά με την διαβούλευση για το σχέδιο του Νόμου του Υπουργείου Παιδείας:

«Προς τη Σύγκλητο,

Πέραν όσων έχουμε ήδη ως ΤΕΦ αποτυπώσει ως θέσεις μας σε όλα τα φόρα (και δεν θα τα επαναλάβουμε σήμερα), πέραν των όσων από την χθεσινή συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σ.Κ.Α.Σ. αποφασίστηκε να κατατεθούν στη Σύγκλητο, ως προτάσεις που η Κοσμητεία θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης

το Τ.Ε.Φ., ομόφωνα σε χθεσινοβραδυνή έκτακτη συνέλευση του, με εξουσιοδότησε να μεταφέρω στη Σύγκλητο ως θέση του τα εξής:

Το Τ.Ε.Φ. ζητά την απόσυρση του άρθρου 9 από το νομοσχέδιο για νόμιμους και βάσιμους λόγους που θα αναφερθούν επιγραμματικά παρακάτω.

Εφόσον αυτό δεν γίνει δεκτό, τα μέλη του Τ.Ε.Φ., όπως και κάθε ενδιαφερόμενος που θίγεται (π.χ. όλοι οι φοιτητές του Τ.Ε.Φ., ή Σύλλογοι/συλλογικότητες της Θράκης) θα διεκδικήσουμε την επαναφορά στη Συνταγματική τάξη, με κάθε νόμιμο τρόπο, ακόμα KAI με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, και

το Τ.Ε.Φ. προτίθεται να ζητήσει ήδη πραγματογνωμοσύνη από ανεξάρτητο πραγματο­γνώμονα, σχετικά και με την βιωσιμότητα του και με όλα του τα χαρακτηριστικά, η οποία θα προσκομιστεί ως αποδεικτικό μέσο σε μελλοντικό δικαστήριο (ιδίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας).

Είναι προφανές ότι η πρόταση για συγχώνευση παραβιάζει το Σύνταγμα, δεν είναι αιτιολογημένη, αγνοεί αντίθετα και κραυγαλέα πραγματικά δεδομένα, και εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς. Όλα αυτά, επειδή είναι αληθινά, δείχνουν ότι η πρόταση αυτή μπορεί να κατανοηθεί μόνο ως μία πολιτική απόφαση με άδηλα (και ενδεχομένως ταπεινά) ελατήρια.

Επισημαίνουμε προς την Σύγκλητο: ότι στις 22 Ιουνίου 2023 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1097/2023, η οποία επί λέξει έκρινε, μεταξύ άλλων:

«στο άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: (…) Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους (…). Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. (…) ο συνταγματικός νομοθέτης δεν επέβαλε συγκεκριμένο πρότυπο οργάνωσης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά παραχώρησε στον κοινό νομοθέτη την ευχέρεια, εφόσον κινείται μέσα στα συνταγματικά πλαίσια που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, αφενός να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας και της έρευνας ανάλογα με το είδος και τις επιστημονικές κατευθύνσεις κάθε ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες, αφετέρου να οργανώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τις απαιτήσεις της εξελισσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας και ενόψει των εκάστοτε κρατουσών επιστημονικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, η ευχέρεια δε αυτή του νομοθέτη υπόκειται μόνον σε έλεγχο ορίων από τα δικαστήρια.».

«Έλεγχος ορίων» σημαίνει με απλά λόγια ότι το Σ.τ.Ε. θα ελέγξει αν ο νόμος/η ρύθμιση που προσβάλλεται αποτελεί κάτι «κραυγαλέο».

Στην προκείμενη περίπτωση του άρθρου 9, που προβλέπει την συγχώνευση των Τμημάτων της Σ.Κ.Α.Σ., έχουμε πράγματι να κάνουμε με κάτι «κραυγαλέο» για λόγους οργανωτικούς-διοικητικούς, επιστημονικούς και εθνικούς.

Η παραπάνω απόφαση του Σ.τ.Ε. διαλαμβάνει και άλλες σημαντικές κρίσεις, αλλά ήδη από αυτή την ερμηνεία του άρθρου 16 του Συντάγματος ελέγχεται το προς ψήφιση άρθρο 9, επειδή:

  • είναι αποσπασματικό και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Είναι δηλαδή αρνητικά «φωτογραφικό».
  • δεν αιτιολογείται σχεδόν καθόλου. Πάντως, δεν αιτιολογείται με κανένα επαρκές κατά το Σ.τ.Ε. κριτήριο.
  • Μάλιστα, στην Αιτιολογική Έκθεση για το ν/σ, που καταθέτω υπόψιν της Συγκλήτου και για τα πρακτικά, και που υποθέτω ότι όλοι σας έχετε μελετήσει, για να συζητάμε σήμερα, δεν υπάρχει η παραμικρή αιτιολόγηση για το άρθρο 9.
  • είναι αντίθετο στις παγκόσμια καθιερωμένες επιστημονικές αρχές για τη Φιλολογία. Δεν εξηγείται πώς και γιατί ο νομοθέτης οργανώνει μόνο αυτό το «Τμήμα» με αυτό τον τρόπο.
  • Ως προς τους προβαλλόμενους οικονομικούς κ.λπ. λόγους, αυτοί θα καταρριφθούν από την πραγματογνωμοσύνη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εντάσσονται ως το πρώτιστο κριτήριο που η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. χρησιμοποιεί για την ερμηνεία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
  • Τα κριτήρια του Σ.τ.Ε. αναφέρονται στο απόσπασμα που σας διάβασα και που θα καταθέσω στα πρακτικά.
  • Οι εθνικοί λόγοι για τους οποίους το άρθρο 9 είναι και επικίνδυνο είναι περιττό να επαναληφθούν εδώ».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.