Μια αιρετική άποψη για τη σκοπιμότητα δημιουργίας δεύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής Φ/Α εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

16.03.2020 20:17

Ευθύμιος Σταθάκης

ΑΝΤΙΘΕΤΗ βάσει επιστημονικών τεκμηρίων στην σκοπιμότητα αποδοχής άνευ όρων, ή ελέγχων, της συγκεκριμένης επένδυσης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Με αφορμή τη λήξη της  δημόσιας διαβούλευσης για τη γνωμοδότηση της Περιφέρειας  επί των περιβαλλοντικών όρων  νέου εργοστασίου  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτη

Εισαγωγικά και διευκρινιστικά για άρση παρεξηγήσεων

1.Η Ελλάδα και η ΠΑΜΘ  για να ξεφύγουν  από ρυθμούς ανάπτυξης 1-2% απαιτείται ένα  αναπτυξιακό σοκ με ετήσιες  ποιοτικές επενδύσεις  20 δις και 1 δις αντίστοιχα για μια 5ετία. Αλλιώς θα συνεχίσει η μισερή ανάπτυξη του 1-2%,  βασισμένη σε κατανάλωση και μάλιστα κατά 50% εισαγομένων προϊόντων  —το 2019  ήταν μόνο 1,9% βασισμένη κατά 74% στην κατανάλωση. 

2.Συνεχίζει η χώρα μας να καλύπτει το 10-16% των ενεργειακών αναγκών της  από εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος από Βουλγαρία, Ιταλία, ΠΓΔΜ, Τουρκία και Αλβανία, παρότι η εγκατεστημένη ισχύς είναι 21.400 ΜW και η ζήτηση αιχμής μπορεί να καλυφτεί από 11.200 MW. Αυτή η ασσυμετρία οφείλεται στο κακό βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο ενεργειακό προγραμματισμό. Παρότι το εισαγόμενο ρεύμα είναι φθηνότερο από την οριακή τιμή του ελληνικού συστήματος —περίπου 4,5 €/MWh έναντι ΟΤΣ 5,4 €/ MWh για ευνόητους λόγους εθνικής ασφάλειας είμαστε υπέρ της ύπαρξης εγχώριας παραγωγής για κάλυψη της ζήτησης αιχμής.

3. Σταθερά υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού  έχουν θετικό αντίκτυπο στις δυνατότητες περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, στις εξαγωγικές προοπτικές, στην κοινωνική συνοχή και στις δυνατότητες απασχόλησης, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας. Η στροφή προς την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων, αύξηση της τοπικής ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις και μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη μεταφορά.

4. Επειδή η ενέργεια που δίνουν οι μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψουν τη μεταβλητή παραγωγή των ΑΠΕ με διείσδυση >20% ( το 29,25% της συνολικής κατανάλωσης με εγκατεστημένη ισχύ στο 25% της συνολικής),  είναι μικρή σε σχέση με την εγκατεστημένη τους ισχύ, αποζημιώνονταν μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζονταν Μηχανισμός  Ανάκτησης Μεταβλητού 
Κόστους (ΜΑΜΚ). Αυτός ο μηχανισμός πρόσφατα καταργήθηκε, αλλά επανήλθε με νόμο που προβλέπει ετήσια αποζημίωση για το μεταβλητό κόστος περίπου 30.000 ευρώ ανά εγκατεστημένη ΜWh.                                                                                                 
 
5. Και  οι ΑΠΕ επιδοτούνται από το τέλος που έχει επιβληθεί στον λιγνίτη και αντιστοιχεί σε 2 €/ ΜWh και από αποζημιώσεις που προέρχονται από δημοπρατήσεις αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα —τις επιβαρυνόμαστε οι καταναλωτές.             
                                                        
6. Για τα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά συστήματα, η ΡΑΕ απαιτεί περιθώριο εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος περίπου 15% ως ασφάλεια έναντι βλάβης σε μέρος του συστήματος, ή απρόβλεπτης και αιφνίδιας αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και έως 30%  για πρόβλεψη της μεταβλητής και στοχαστικής παραγωγής των ΑΠΕ όταν συμμετέχουν με  τουλάχιστον 20% στο ενεργειακό μείγμα.                                                                                                             
 
7. Σήμερα οι μονάδες Φ/Α έχουν ισχύ 4.900  MW και με τις νέες 3,  Κομοτηνής 660 MW, Αλεξανδρούπολης 650 MW και Βοιωτίας 800 MW  θα ανέλθουν στα 7.010 MW, δηλαδή θα καλύπτουν περίπου το 33 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (21.400 MW) και το 64% της κάλυψης της ζήτησης αιχμής, περίπου 11,0 MW. Ακόμη και με την αφαίρεση των 1.900  MW των λιγνιτικών που θα κλείσουν έως το 2023,  η υπερκάλυψη των ηλεκτροπαραγωγικών αναγκών της χώρας και όλων των μορφών εφεδρειών σε ποσοστό άνω του 60% έως το 2050 είναι πρόδηλη, ακόμη και αν οι ρυθμοί ανάπτυξης μετά το 2025 είναι άνω του 3% και προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση. Ποιος θα επιβαρυνθεί τυχόν ρήτρες υποχρεωτικής απορρόφησης της ενέργειας από το ΔΕΔΔΗΕ εάν δεν υπάρχουν περιθώρια εξαγωγών;

8. Η Κομοτηνή πρέπει να συνεχίσει  να έχει ευχάριστο περιβάλλον για να είναι ελκυστική για τη διαβίωση προσελκύοντας όλο και περισσότερους για μόνιμη  κατοικία. Και παράλληλα πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον της αφού το περιβάλλον, η οικονομία και η κοινωνία συνδέονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι αναγκαία  η κατανόηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του πώς επηρεάζει ο άνθρωπος το περιβάλλον αποτελεί το οικολογικό και ανθρακικό αποτύπωμα.Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι ένα μέτρο της συνολικής ποσότητας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που, άμεσα ή έμμεσα, εκλύονται από μια δραστηριότητα.
 
Και τώρα στο βασικό θέμα μας. Στις 13-3-2020, έληξε η δημόσια διαβούλευση για τη γνωμοδότηση της Περιφέρειας όσον αφορά την αποδοχή των περιβαλλοντικών όρων μιας νέας επένδυσης εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής από ιδιώτη. Αφορμή για την παρούσα παρέμβαση, αποτελεί το γεγονός της απουσίας οποιασδήποτε γνωστής επιφύλαξης στο σκέλος αυτό από μια περιοχή που έχει αποδείξει με ένταση, βλέπε χρυσός, τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες.
 Γνωρίζουμε όλοι ότι εντός της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής λειτουργεί ήδη η θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ ισχύος 480 MW με καύσιμο φυσικό αέριο. Η νέα επένδυση αφορά η εγκατάσταση 2ης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 660 MW, σε απόσταση 1.000 m από την υπάρχουσα μονάδα της ΔΕΗ.

Η προτεινόμενη μονάδα θα απασχολεί  60 το πολύ εργαζόμενους —μικρή αναπτυξιακή μόχλευση. Πήρε ήδη αρχική άδεια από τη ΡΑΕ για τη συμμετοχή στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και αναμένει  τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ  ώστε μετά τη γνωμοδότηση να λάβει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και να τελειώσει με τα διαδικαστικά και να αρχίσει την κατασκευή. Δημιουργείται έτσι στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής ένα δίδυμο με τη ΔΕΗ που θα μπορεί να παράγει συνδυαστικά ηλεκτρική ενέργεια 1.140 ΜW ικανή να καλύψει τις ανάγκες όλης της Βόρειας Ελλάδας.  Σημειώνεται ότι το σύνολο των εγκατεστημένων μονάδων, συμβατικών και ΑΠΕ φτάνει τα 21.400 MW όταν η  μέση ετήσια ζήτηση της χώρας ανέρχεται σε 9.800 MW και  η αιχμή ζήτησης τα 11.200 MW
 Υπάρχει η εκτίμηση ότι η ισχύς (MW) των δύο αυτών θερμικών μονάδων φυσικού αερίου ηλεκτροπαραγωγής υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 30 φορές το σύνολο των υπόλοιπων μονάδων  που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Στην περίπτωση πλήρους λειτουργίας και  παραγωγής ρεύματος των δύο μονάδων, η ενέργεια θα παράγεται  από την καύση 3.500 τόνων φυσικού αερίου το 24ωρο, παράγοντας καυσαέρια 170.000.000 Νm3/24h (ονομαστικά κυβικά μέτρα ανά ημέρα) τα οποία θα περιέχουν τοξικούς ρύπους, κυρίως NOx (οξείδια του αζώτου) και CO (μονοξείδιο του άνθρακα) περίπου 5000 kg/24h από τον κάθε έναν ρύπο.
 Οι ποσότητες αυτές είναι οριακά εντός των ορίων που τίθενται από τη νομοθεσία, αν αυτό ήταν το βασικό κριτήριο θετικής/αρνητικής γνωμοδότησης. Δεν  είναι όμως,  διότι είναι παράλογο να καλείται να γνωμοδοτήσει κάποιος επί της νομιμότητας λειτουργίας μιας ενεργοβόρου μονάδας  η οποία εξ ορισμού είναι συμμορφούμενη με το περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο.

 Δημιουργείται σε κάθε καλοπροαίρετο κάτοικο της περιοχής ο προβληματισμός εάν από την τυχόν ταυτόχρονη λειτουργία των 2 μονάδων είναι δυνατόν να τηρούνται αποτελεσματικά τα όρια για την ποιότητα της ατμόσφαιρας τόσο εντός της ΒΙΠΕ, όσο και στις περιοχές γύρω από τη ΒΙΠΕ και ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, άπνοια και υψηλή υγρασία.

 Πρακτικά και για να γίνει κατανοητό από τον κάθε πολίτη, το ενδεχόμενο της καθημερινής λειτουργίας των δύο εργοστασίων μαζί, ισοδυναμεί με τους ρύπους κυκλοφορίας περίπου 400.000 DieselEΙΧ στην Κομοτηνή όσον αφορά το μονοξείδιο του άνθρακα, και 1.000.000 DieselEΙΧ όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου με βάση το πρότυπο EURO 4 και με παραδοχή κυκλοφορίας 20 Km καθημερινά από το κάθε ΕΙΧ, τοξικά και τα δύο. Εάν έχουμε μέση χρήση αυτοκινήτου στα 10 και όχι στα 20 km εντός αστικού ιστού, τότε τα νούμερα γίνονται 2.000.000 και 800.000 αυτοκίνητα αντιστοίχως για τον κάθε τοξικό ρύπο. Εννοείται ότι σήμερα με τη λειτουργία μόνο της μονάδας της ΔΕΗ 480 MW  η πόλη υφίσταται καθημερινά το 40% αυτής της ρυπαντικής επιβάρυνσης.

 Με βάση αυτή την προσέγγιση, είναι καλό οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής να κατανοήσουν ότι η χρήση φυσικού αερίου δεν είναι απολύτως αθώα και αβλαβής ούτε αποτελεί  ΑΠΕ, παρά τη λανθασμένη εντύπωση  μερίδας κατοίκων —απλά εκπέμπει πολύ λιγότερους ρύπους από τον λιγνίτη, αλλά εκπέμπει.

 Για τη σημερινή ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή, η οποία επιβαρύνεται κυρίως από την λειτουργούσα μονάδα της ΔΕΗ, δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα πλην των μετρήσεων του σταθμού της ΔΕΗ που βρίσκεται στον οικισμό Καλλιθέα, που ήδη δημιουργούν προβληματισμό εξ όσων ανεπίσημα  γνωρίζουμε από μια πρώτη ανάγνωσή τους. Ενδεικτικά, για τον τοξικό ρύπο NOx (οξείδια του αζώτου) τα όρια για τον ατμοσφαιρικό αέρα είναι 40 μg/m³ μέση ετήσια τιμή και 200 μg/m³ μέση ωριαία. Πραγματικές μετρήσεις του 2018 μόνο για τον σταθμό της ΔΕΗ έδειξαν απολογιστικά ένα μέγιστο ωριαίας τιμής 95,4 μg/m³ NO2--- εντός των  επιτρεπόμενων ορίων.
 
 Ακριβώς λόγω της μικρής αναπτυξιακής μόχλευσης της νέας μονάδας Φ/Α —μικρό αναπτυξιακό όφελος, άποψή μας είναι ότι στη σχετική διαβούλευση πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις και εγγυήσεις εκ των προτέρων για το θέμα του ανθρακικού αποτυπώματος της νέας μονάδας ώστε η Κομοτηνή να μην ζει εντός των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ρύπων. Η βασική ανησυχία μιας ενημερωμένης και προβληματισμένης κοινής γνώμης είναι «εάν μπορεί να διασφαλίζεται με διάρκεια η επίτευξη των μέσων ρυπαντικών ορίων που έχουν θεσπιστεί.  Και  μάλιστα ακόμα και αν επιτυγχάνονται, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιόπιστης και διαφανούς παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας η οποία πιθανόν θα επιδεινωθεί».
 
 Η τοποθέτηση του ερωτήματος προς τους επενδυτές και τις αρμόδιες αρχές καθίσταται επιτακτική,  λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 α) σε μικρή απόσταση γύρω από την εξεταζόμενη μονάδα βρίσκονται 11 οικισμοί σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων, ο κοντινότερος σε απόσταση 1300 m,
β) γύρω από την ΒΙΠΕ και πολύ κοντά στα 100 μέτρα στην υπό εγκατάσταση μονάδα, υπάρχουν πεδινές εκτάσεις με διάφορες καλλιέργειες και παράγονται  βρώσιμα αγροτικά προϊόντα, ίσως και βιολογικά 
γ) η πόλη της Κομοτηνής βρίσκεται σε απόσταση μόλις 9 χιλιομέτρων, άρα το περιβάλλον της είναι εντος ακτίνας κλιματικής επιρροής.

 Σχετικά  με την επιδίωξη μιας απόστασης ασφαλείας από τα ανώτατα όρια ρύπων, δεν έχουμε πληροφορηθεί ως κοινή γνώμη ότι υπάρχουν τεκμηριωμένα πειστικές προς το παρόν αναλύσεις και εγγυήσεις από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

 Εκφράζοντας άποψη για τη σκοπιμότητα αποδοχής άνευ όρων, ή ελέγχων, μιας επένδυσης, εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της Ροδόπης, τολμούμε να διατυπώσουμε την αντίθεσή μας τεκμηριωμένα.                                                                                                                                             
 
—Δεν μπορεί να αδιαφορούμε ως κοινή γνώμη της Ροδόπης θεωρώντας  ως τετελεσμένο ότι θα κατασκευαστεί η μονάδα χωρίς τεκμηριωμένα έγκυρες προβλέψεις για την ποιότητας της ατμόσφαιρας σε περισσότερους οικισμούς,τη Κομοτηνή, αλλά και εντός της ΒΙΠΕ, όπως έχει υποχρέωση η ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ από την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.  
 
— Δεν μπορεί να μη απαιτήσουμε να υπολογιστεί με αξιόπιστο μαθηματικό μοντέλο η εκτίμηση της μελλοντικής ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή, από την ταυτόχρονη λειτουργία των 2 μονάδων, υπάρχουσας και νέας, και με το δυσμενέστερο σενάριο καιρικών συνθηκών, δηλαδή της άπνοιας που ενυπάρχει στη Κομοτηνή τουλάχιστον 50 ημέρες τον χρόνο και της υψηλής μέσης ατμοσφαιρικής υγρασίας.

— Προφανώς, στην ακραία περίπτωση απόρριψης και εγκατάλειψης της επένδυσης λόγω περιβαλλοντικών επιφυλάξεων  —σημειώνουμε ότι το επόμενο στάδιο είναι απλώς και μόνο η γνωμοδότηση της Περιφέρειας και επί της ουσίας δεν κινδυνεύει η επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται βλάβη ούτε ο ιδιώτης ούτε ο συνολικός ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, ούτε η Ροδόπη, διότι εναλλακτικά θα μπορούσε να κατασκευαστεί η μονάδα σε «παρθένα» ενεργειακά περιοχής εντός της Ροδόπης με θέσπιση κάποιου ειδικού χωροταξικού, π.χ. περιοχή Σαπών, απλώς μακρύτερα από την υφιστάμενη μονάδα της ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι η μονάδα είναι τελευταίας τεχνολογίας με αερόψυκτα συστήματα, και απαιτεί μόνο 300 Μ3 νερό ημερήσια, —θεωρούμε ότι η απώλεια 60 θέσεων εργασίας και το προσωρινό αναπτυξιακό αποτύπωμα της κατασκευαστικής περιόδου δεν αποτελούν παράμετρο άρσης της απαίτησης να υπάρξει πλήρης και ξεκάθαρη ενημέρωση —δέσμευση για τις ανεκτές επιπτώσεις λειτουργίας της επένδυσης.
                                                                                                                                                            
—Το ανθρακικό αποτύπωμα σε μακροπρόθεσμη βάση έχει  πολύ υψηλότερο αρνητικό ισοζύγιο κόστους οφέλους σε σχέση με το θετικό  αναπτυξιακό αποτύπωμα της ίδρυσης της μονάδας εντός της  ΒΙΠΕ Κομοτηνής.
 
—Σε κάθε περίπτωση, βάσει των ονομαστικών αναμενόμενων τιμών ανθρακικού αποτυπώματος  που παραδέχονται για τους ρύπους οι ίδιοι οι μελετητές, υποκρύπτεται μια ήπια ανησυχία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μελλοντικά και βάσει της φέρουσας ικανότητας ρύπων σε επίπεδο μικροτοπικής κλίμακας,  δεν θα επιτραπεί να ιδρύονται άλλες μονάδες με περισσότερη τεχνολογική και τοπική προστιθέμενη αξία στη ΒΙΠΕ Ροδόπης. Ακόμα και  εάν εμφανίζουν μέτρια περιβαλλοντική επιβάρυνση, γιατί απλώς θα είναι κορεσμένη η περιοχή από τους διαπιστωμένους ρύπους των δύο ενεργειακών εργοστασίων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε, κατά τη λειτουργία τους δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κρίσιμους οικονομικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της χρόνιας αναπτυξιακής δυσπραγίας ειδικά της Ροδόπης, μέσα σε μια εν γένει υφεσιακή Ελλάδα. Οι μονάδες Φ/Α είναι επιχειρήσεις  σχεδόν μονοπωλιακές —εξασφαλισμένη διάθεση ρεύματος, έντασης κεφαλαίου και εισαγόμενης ά ύλης,  του Φ/Α και με χαμηλή  αναπτυξιακή μόχλευση, τεχνολογική και τοπική προστιθέμενη αξία.
 
 —Πρόσθετα, κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί, αφού σύμφωνα με τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό «προς το 2050) οι ΑΠΕ με νέες τεχνολογίες μείωσης της μεταβλητής και στοχαστικής παραγωγής, το 2030 θα φτάνουν στο ενεργειακό μείγμα στο  30%, το 2040 στο 60% και το 2050 στο 80-100%,  γενικά ποιος ο σκοπός αυτής της υπερβάλλουσας ισχύος  θερμικών μονάδων που θα λειτουργούν σε εισαγόμενο και ακριβό Φ/Α. Προφανώς θα επιχειρηματολογήσει κάποιος ότι μειώνεται το κόστος για εμπορία ρυπαντικών αέριων. Ναι, όμως έναντι 1900 MW λιγνιτικών μονάδων που κλείνουν δημιουργούνται  μονάδες Φ/Α με τετραπλάσια ισχύ. Απλά θέτουμε τον προβληματισμό μας για ένα πολύπλοκο και σύνθετο θέμα.                            
 
 —Τέλος και με την εύλογη επιφύλαξη να συνεκτιμηθούν πραγματικά όλα τα δεδομένα κόστους-οφέλους με την ευρεία έννοια των όρων, προτείνουμε την εγκατάσταση τηςμονάδας στην ευρεία περιοχή Σαπών  —και δίκτυο υπάρχει και  η ημερήσια κατανάλωση 300 Μ3 νερού είναι εύκολο να βρεθεί και το αναπτυξιακό αποτύπωμα θα είναι καλύτερο.

 Πρόσθετες πληροφορίες

—Στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης παρόμοια μονάδα επιθυμεί να κατασκευάσει άλλος ιδιωτικός φορέας αλλά προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης  αφού δεν υπάρχει σε κοντινή απόσταση άλλη θερμική μονάδα, ούτε άλλη μονάδα υψηλής όχλησης.                                                                                                                       Στην ευρεία περιοχή Κομοτηνής, το κλίμα είναι μεσογειακό  και μεταβάλλεται σε ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια. Η περιοχή  χαρακτηρίζεται από  υψηλή μέση υγρασία και ιδιαιτέρα υψηλό αιολικό και  δυναμικό παραγωγής ηλιακής ενέργειας, άνω των 1.180 KWh/M2.                                                                 —Το τμήμα ΜΜΠΔ του πολυτεχνείου Κρήτης εφεύρε λογισμικό υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας και του περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος σε μικροτοπική κλίμακα, ας δούμε και αυτή τη προοπτική.

—Επιπτώσεις στη υγεία μας κατά τον ΠΟΥ -WHO  από πρόσθετη αύξηση του CO2.

Πρόσθετη αύξηση του CO2 επι της % Επιπτώσεις στη υγεία μας κατά τον ΠΟΥ -WHO
50-100 Απώλεια των αισθήσεων
10-40 Πολύ  υψηλή δύσπνοια, πονοκέφαλος, μείωση της όρασης, πόνος στα αυτιά, μείωση της καθαρής κρίσης, απώλεια των αισθήσεων
5-10 Όλα τα προηγούμενα σε ηπιότερη μορφή
3-5 Τρι και τετραπλασιασμός του ρυθμού αναπνοής, δύσπνοια, συμπτώματα  δηλητηρίασης, ελαφριά αίσθηση πνιγμού
1-3  Από μικρή 10%. έως μεγάλη  40-50% αύξηση του ρυθμού αναπνοής, πιθανοί πονοκέφαλοι και αίσθημα κούρασης.
 
—Η χώρα μας το 2018 κατανάλωσε 51.485 GWh  που προήλθαν από έξη πηγές:
Πηγή ρεύματος 2018 (ΡΑΕ) GWh Ποσοστό %
Λιγνιτική 14.907 29
Φυσικό αέριο 14.136 28
Υδροηλεκτρικά 5.051 10
ΑΠΕ 6.378 12
Ισοζύγιο διασυνδέσεων εισαγωγές - εξαγωγές 6.279 12
Παραγωγή στο δίκτυο 4.734 9
Σύνολο 51.485 100

*Contact for remarks: [email protected]

Ε. Σταθάκης,   Διπλωματούχος Μηχανολόγος ΜηχανικόςPM, MScinAdvanceInformationSystems, υποψήφιος διδάκτορας στην Ενεργειακή Οικονομία

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine