ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ