Προκηρυξη Υποτροφιας απο το Ινστιτουτο Κοινωνικων Κινηματων και Ιστοριας Καπνου

Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων & Ιστορίας Καπνού προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μία υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ο καπνός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές επιπτώσεις και τάσεις στο αστικό περιβάλλον» σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από τον Δήμο Καβάλας.

Όροι συμμετοχής

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεως έχουν ενδιαφερόμενοι με τόπο γέννησης των ιδίων / ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων τους / ή τουλάχιστον ενός εκ των παππούδων τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση στην ελληνική γλώσσα προς το Ινστιτούτο για τη χορήγηση της υποτροφίας.
 • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας βασικών σπουδών, νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.
 • Επίσημο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον τελικό βαθμό, νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.
 • Δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές, υπογεγραμμένες από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων ή επιστημονικών οργανισμών, που γνωρίζουν την επιστημονική εξέλιξη του υποψηφίου, νομίμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.    
 • Ένα σύντομο κείμενο στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα τον ωφελήσει στη σταδιοδρομία του η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πιο πάνω θέμα.
 • Πλάνο εργασιών για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.
 • Επίσημα αντίγραφα αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένων γλωσσών, νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους ή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό εισόδημα, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ατομικό εισόδημα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογενείας του.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους).
   

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, με συστημένη αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας προς την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (οδός Κασσάνδρου αρ. 6, Καβάλα, Τ.Κ. 65203), το αργότερο έως τις 31-10-2021. H ημερομηνία υποβολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου www.ikkik.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα  10.00΄ π.μ. έως ώρα 14.00΄ μ. στα τηλέφωνα 6977402412 στον κ. Γιάννη Βύζικα, και 2510 242675 στην κ. Μαρία Μυλωνά.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.