Θα φερει την ανοιξη ο νεος Οργανισμος στην ΠΑΜΘ;

Αλλαγές στην δομή της Περιφέρειας φέρνει ο Οργανισμός που ψηφίστηκε παρά τις διαφωνίες της αντιπολίτευσης

Κατά 683 μειώθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας μέσα σε 10 χρόνια

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου, ο νέος Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Ο νέος Οργανισμός περιλαμβάνει μία νέα γενική διεύθυνση, Περιβάλλοντος και Υποδομών, όπου μεταφέρονται μεταξύ άλλων και οι υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων, ενώ περιλαμβάνει συνολικά 52 διευθύνσεις και 214 τμήματα, αυξημένα κατά 6 (13%) και 12 (6%) αντίστοιχα.

Στόχος του νέου Οργανισμού είναι, σύμφωνα με την διοίκηση, να εξορθολογήσει την λειτουργία της Περιφέρειας, να την προσαρμόσει στις σύγχρονες ανάγκες και στο υφιστάμενο προσωπικό, αλλά και να αποτελέσει τη βάση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στόχων της Περιφέρειας τώρα και στο μέλλον.

Μεγάλη η μείωση του προσωπικού

Στην εισήγηση του ο εκτελεστικός γραμματέας της ΠΑΜΘ κ. Παύλος Δαμιανίδης παρουσίασε τι ισχύει στη Περιφέρεια σήμερα, την διαδικασία αναθεώρησης του Οργανισμού, αλλά και τους στόχους που εξυπηρετεί η νέα διαρρύθμιση. Όπως ανέφερε, το 2011 η ΠΑΜΘ είχε 1.756 θέσεις προσωπικού και 1.580 υπηρετούντες, ποσοστό κάλυψης 90%. Το 2019 υπήρχαν 1.026 υπηρετούντες, ενώ το 2022 η ΠΑΜΘ έχει 1.316 θέσεις προσωπικού και 897 υπηρετούντες, ποσοστό κάλυψης 68%, μια απώλεια σε απόλυτο αριθμό 683 υπηρετούντων υπαλλήλων μέσα σε 10 χρόνια.

Οι βασικότεροι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αλλαγή του Οργανισμού της ΠΑΜΘ, 12 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του, σημείωσε, είναι αφενός η προσαρμογή στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας από το 2010 έως σήμερα, όπως το άνοιγμα των συνόρων, οι μεγάλες υποδομές μεταφορών και ενέργειας και η γεωπολιτική σημασία που αποκτά, και οι μεγάλες αλλαγές στη δομή και διάρθρωση της τοπικής οικονομίας.

Αφετέρου υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας από το 2010 έως σήμερα από τις συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς την μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, τη συνεχή μείωση και γήρανση του προσωπικού, την ανάγκη προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και δημιουργίας νέων δομών που να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών.

Τι λήφθηκε υπόψη για τη δημιουργία του νέου Οργανισμού

Για να διαμορφωθεί ο νέος διαγωνισμός, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και μετά τη διαμόρφωση του αρχικού σχεδίου και την κατανομή των αρμοδιοτήτων, εκτεταμένη διαβούλευση με υποβολή προτάσεων από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου (μόνο οι παρατάξεις Περιφέρεια σε Δράση και Αδέσμευτη Αναπτυξιακή Ανασυγκρότηση υπέβαλλαν) και γνωμοδότηση των Συλλόγων Εργαζομένων όλων των Π.Ε., πριν διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο που υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο, να σημειωθεί, γινόταν αλλαγές και διορθώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κατά την επεξεργασία του νέου Οργανισμού λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανίδη οι νέες κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με το 2010 αρμοδιότητες της Περιφέρειας και των Συλλογικών της Οργάνων το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, η υφιστάμενη κατάσταση οργάνωσης, συστημάτων διοίκησης και προσωπικού και η καλύτερη λειτουργία της Περιφέρειας τόσο για την επίτευξη των στόχων της αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Άλλωστε αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα στην λειτουργία της ΠΑΜΘ, με οργανικές μονάδες που υπολειτουργούν ή δε λειτουργούν καθόλου, κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα έλλειψη δυνατότητας καθορισμού έργου, στόχων και ελέγχου αποτελεσμάτων.

Αυτή τη στιγμή, τόνισε, υπάρχουν οργανικές μονάδες με ελάχιστες ισχύουσες αρμοδιότητες, και άλλες με διπλάσιες και τριπλάσιες από τις αρχικές.

Αγκάθι το θέμα του προβαδίσματος

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Δαμιανίδης, και αυτό αποτέλεσε και ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης, στο θέμα του προβαδίσματος των κατηγοριών, ΠΕ και ΤΕ, όσο αφορά τους προϊσταμένους των διευθύνσεων.

Το θέμα είναι αν στην επιλογή οι υπάλληλοι ΠΕ έχουν πάντα το προβάδισμα, και ελλείψει αυτών, μπορούν να οριστούν ΤΕ, ή αν μπορεί αυτό να μην ισχύει.

Η νομολογία μέχρι τώρα δεν είναι ξεκάθαρη, όπως και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, ενώ η ισχύουσα εγκύκλιος για το θέμα δηλώνει πως είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να ορίσει το προβάδισμα ή όχι, αρκεί να το κάνει τεκμηριωμένα, και όχι οριζόντια, λαμβάνοντας υπόψη αποφάσεις του ΣτΕ.

Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια έχει 191 υπαλλήλους ΤΕ, με 31 προϊσταμένους τμημάτων και 5 προϊσταμένους διευθύνσεων, για αυτό και προσπάθησαν να βρουν μια ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Περιφέρειας, μην προχωρόντας γι’ αυτό το λόγο σε οριζόντια εφαρμογή του προβαδίσματος, αλλά τελικά μόνο στο 40% των θέσεων.

Στις αντιδράσεις που υπήρξαν για το θέμα, σημείωσε πως μέχρι τώρα στον οργανισμό δεν υπήρχε πουθενά προβάδισμα, και στα 202 τμήματα που υπάρχουν στα 161 προΐστανται ΠΕ, και στις 46 διευθύνσεις οι 41 διευθυντές είναι ΠΕ.

Σύμφωνοι οι σύλλογοι εργαζομένων, ενστάσεις από ΕΜΔΥΔΑΣ

Τη συμφωνία τους στο γενικό πλαίσιο των αλλαγών μετέφεραν στο συμβούλιο οι Σύλλογοι Εργαζομένων της Περιφέρειας που παρίσταντο στην συνεδρίαση, με τον κ. Πασχάλη Λύρατζη, από τον Σύλλογο της Ξάνθης, να τονίζει πως ενώ νόμιζαν πως η διαβούλευση θα γινόταν προσχηματικά, διαψεύστηκαν, και εισακούστηκαν πολλές από τις προτάσεις τους.

Για αυτό και συμφώνησαν με το τελικό σχέδιο, παρόλο που έχουν προβληματισμούς για τις ιδιότητες. Αναγνωρίζουν όμως την ανάγκη του παλιού Οργανισμού, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην λειτουργία της Περιφέρειας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Τόλης Τομζάς από τον Σύλλογο της Ροδόπης και έδρας περιφέρειας, που τόνισε πως δεν θα πρέπει να διαφωνούμε για τις θέσεις και το προβάδισμα, την ώρα που το προσωπικό της Περιφέρειας είναι ελάχιστο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες.

Ενστάσεις πάντως είχαν οι εκπρόσωποι της ΕΜΔΥΔΑΣ για το θέμα του προβαδίσματος στις τεχνικές υπηρεσίες, με την πρόεδρο κ. Τάνια Βεζυριαννίδου να σημειώνει πως χρειάζεται αύξηση του συνολικού αριθμού μηχανικών στον Οργανισμό της Περιφέρειας.

Τόνισε παρόλα αυτά πως υπήρξαν προτάσεις τους που εισακούστηκαν και εξέφρασε την ικανοποίησή της από τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση, σημειώνοντας πως ο Οργανισμός είναι ένα δυναμικό εργαλείο που πρέπει να αναπροσαρμόζεται και να ενισχύει την ανάπτυξη της περιοχής, κάτι που σημαίνει πως όποιοι τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης έχουν να πάρουν και σοβαρές αποφάσεις.

Παρατηρήσεις από την αντιπολίτευση

Παρατηρήσεις είχαν για το σχέδιο του οργανισμού οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με τον κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο από την Περιφερειακή Σύνθεση να σημειώνει πως η περιφέρεια πρέπει να μην ιδρύει μόνο υπηρεσίες, αλλά και να δει πώς μπορεί να τις στελεχώσει.

Εξέφρασε δε την άποψη πως το Οργανόγραμμα δεν είναι φτιαγμένο για να απαντά στις ανάγκες λειτουργίας της ΠΑΜΘ, και πως δεν εξυπηρετείται η αποτελεσματικότητα της.

Από την πλευρά της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας ο κ. Κώστας Κατσιμίγας σημείωσε πως με τον συγκεκριμένο Οργανισμό δεν προχωρά μπροστά η Περιφέρεια, εκφράζοντας την άποψη πως λόγω της υποστελέχωσης, έχει εξελιχθεί σε ομοσπονδία πρώην νομαρχιών.

Η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης μέσω του επικεφαλής της κ. Σιδέρη Μιχαηλίδη καταψήφισε επίσης τον νέο Οργανισμό, καθώς «η πολιτική στόχευση και βούληση του δεν εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, αλλά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε κινείται στο πλαίσιο της εγκατάλειψης κρίσιμων αρμοδιοτήτων, που θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες».

Υπέρ του Οργανισμού τάχθηκαν Περιφέρεια σε Δράση και Αδέσμευτη Αναπτυξιακή Ανασυγκρότηση, ενώ ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος, κλείνοντας τη συνεδρίαση, εξέφρασε την ικανοποίησή του με το τελικό σχέδιο, που περιλαμβάνει αλλαγές που είναι καλές και απαραίτητες. Αν χρειαστούν τροποποιήσεις, ανέφερε, θα επανέλθουν, όμως θα δώσουν την μάχη να εγκριθεί ως έχει γιατί είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας της διοίκησης και των διευθυντών.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.