Προσληψεις ορισμενου χρονου απο το Κεντρο Πολιτισμου Δημου Ξανθης

Αιτήσεις μέχρι 17 Ιανουαρίου

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθηςθα προβεί στην πρόσληψη οκτώατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των ΘρακικώνΛαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2020 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 
Οι εργάτες θα εργαστούν από την 27 Ιανουαρίου έως και την 27 Μαρτίου 2020.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στοΤμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, ΠλατείαΔιοικητηρίου 1α, 5ος όροφος έως 17 Ιανουαρίου 2020, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τωνκαθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι
εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους
άγαμους).
5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του
υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.