Προσληψεις για επτα μηνες στην ΕΦΑ Ροδοπης

Θέσεις σε δύο ειδικότητες

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1.529 ατόμων εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία του.

Σύμφωνα με την κατανομή, θέσεις προβλέπονται και για την ΕΦΑ Ροδόπης. Συγκεκριμένα οι θέσεις ανά ειδικότητα είναι οι εξής:

  • ΤΕ Λογιστικού, 1 άτομο (Γραφεία Εφορείας)
  • ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, 3 άτομα (Αρχαιολογικός Χώρος Μαρώνειας-Αρχαίο Θέατρο-Αρχοντικό Ταβανιώτη)
  • ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, 1 άτομο (Αρχαιολογικός Χώρος Μαξιμιανούπολης
  • ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, 3 άτομα (Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής)

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας επτά μηνών και όχι πέραν της 31.12.2024

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.

Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτηση όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της. Επιπλέον και μετά την οριστική υποβολή, δύνανται να πραγματοποιήσουν αναίρεση της υποβολής για τυχόν διορθώσεις μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης γνώσης πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοση «03-01-2024» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-04-2023».

Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr

Info

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο:

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.