Πλαστικα Θρακης: Εγκριθηκε ομοφωνα στη Γενικη Συνελευση η διανομη μερισματος

Από 3 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Θράκης ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 11.750.000,00 ευρώ (μικτό ποσό).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεδομένου ότι η εταιρεία, δυνάμει της από 24.09.2021 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έχει ήδη προβεί στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της για την εταιρική χρήση 2021 προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 4.750.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,109858877 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό, με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που η εταιρεία κατείχε κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος), η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή του εναπομένοντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 7.000.000,00 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,1600312674 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες η εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Από το κατά τα ανωτέρω τελικό (μικτό) ποσό του μερίσματος παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.977.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.