Κινητρα Ιδιωτικων Επενδυσεων τοτε και τωρα

Η εμπειρία του Άρη Μανούδη από τα κίνητρα για ξένες επενδύσεις όταν εργαζόταν στο αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα

Διάβασα την ειδησεογραφία στις σελίδες του αγαπητού «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ» για το νέο Αναπτυξιακό νόμο, με τις απόψεις των τοπικών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και την λεπτομερή ανάλυση ενός νεαρού Κομοτηναίου επιστήμονα. Ήρθε λοιπόν στο μυαλό μου η εμπειρία μου από τα κίνητρα για ξένες επενδύσεις, όταν εργαζόμουν στο αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα. Έχουν περάσει βέβαια πάρα πολλά χρόνια από τότε, έχω εργαστεί και σε ανάλογες μεγάλες επιχειρήσεις και η διάθεσή μου δεν είναι να κάνω κριτική, αλλά απλώς να παρουσιάσω δύο εικόνες διαφορετικών εποχών.

Ι. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1953

Ο πρώτος νόμος με κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα ήταν ο 2687/1953, ο οποίος δεν προέβλεπε διαφοροποιήσεις των παρεχομένων κινήτρων ανάλογα με την περιοχή ή τον Νομό πραγματοποίησης της επένδυσης.

Μέχρι σήμερα τα παρεχόμενα κίνητρα δεν διαφοροποιούνταν από Νομό σε Νομό στη Θράκη, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν τα Επιμελητήρια. Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε. Ροδόπης, ενώ η Περιφέρεια Α.Μ. – Θράκης παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι κινήτρων σε ποσοστά, αιφνιδιαστικά διαφοροποιήθηκαν η Ξάνθη και η Ροδόπη από τον Έβρο. Με την διαφοροποίηση αυτή προβλέπεται επιχορήγηση στη Π.Ε. Έβρου 60%, ενώ για Ροδόπη και Ξάνθη μόνο 30% και η ΣΥΝΟΛΙΚΗ βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων, διαφοροποιείται με την Π.Ε. Έβρου να λαμβάνει 10% ενώ η Ξάνθη και η Ροδόπη συνολικά 5%

Την εποχή εκείνη αλλά και μέχρι την ένταξή μας αρχικά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν αυστηροί έλεγχοι στην εισαγωγή ή εξαγωγή κεφαλαίων από την Ελλάδα (Δολάρια, Μάρκα κ.λπ.), συχνές αλλαγές στους φορολογικούς νόμους (επιχειρηματικών κερδών, αποσβέσεων, κ.λπ.), απασχόληση αλλοδαπών κ.λπ. Για τους λόγους αυτούς για να χρησιμοποιήσει ένας επενδυτής τον Αναπτυξιακό εκείνο Νόμο:

  • Έπρεπε κατ’ αρχήν να υποβληθεί λεπτομερώς περιγραφόμενη πρόταση με το ύψος της επένδυσης, το είδος, τον τόπο, τον χρόνο, τον αριθμό απασχολουμένων και να εγκριθεί εφ’ όσον πληρούσε τις προϋποθέσεις του Νόμου.
  • Να πιστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωσή της το ύψος των εισαχθέντων κεφαλαίων εξωτερικού, για να ορισθούν τα ποσά και οι χρόνοι επιστροφής, ανάλογα αν ήσαν δανειακά κεφάλαια προς τις τράπεζες των εξωτερικών είτε του Μετοχικού Κεφαλαίου προς τους Μετόχους.
  • Επίσης εγκρινόταν και η πληρωμή των τόκων των δανείων, ή κερδών, εφόσον υπήρχαν, μέχρι 12% του Μετοχικού Κεφαλαίου στους επενδυτές του εξωτερικού.
  • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την συγκεκριμένη επένδυση εισάγονταν  αδασμολόγητος.
  • Επιτρεπόταν η απασχόληση ορισμένου αριθμού ειδικευμένου προσωπικού για προκαθορισμένο χρόνο.
  • Τέλος, δινόταν  εγγύηση διατήρησης του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος για 10 χρόνια και ο διπλασιασμός των ετησίων αποσβέσεων στις εξαγωγικές βιομηχανίες.
  • Από στοιχεία που διατηρώ ακόμα στο Αρχείο μου, το έτος 1966 είχα εγκρίνει 85 επενδύσεις με κεφάλαια  από 9 ευρωπαϊκά κράτη, Η.ΠΑ..  και  Καναδά. Συνολικού  ύψους  166  εκατ.  Δολλαρίων.

Με την πάροδο του χρόνου και για να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των μεγάλων επενδύσεων είτε με κεφάλαιο εξωτερικού είτε εσωτερικού, παραχωρήθηκαν τα ίδια προνόμια και  στις  δυο  περιπτώσεις..

ΙΙ. ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Από τότε και μετά την ένταξή μας στην Ε.Ε., η παροχή επενδυτικών κινήτρων συνεχίσθηκε με πολλούς και διάφορους Νόμους, χωρίς την διάκριση προέλευσης των κεφαλαίων, αλλά με διάκριση του είδους των επενδύσεων και τον τόπο πραγματοποίησης τους, αρκετά λεπτομερέστερα και διαφοροποιημένα. Έτσι υποστηρίχθηκαν οι παραμεθόριες περιοχές και ιδιαίτερα η Θράκη.

Μέχρι σήμερα όμως τα παρεχόμενα κίνητρα δεν διαφοροποιούνταν από Νομό σε Νομό στη Θράκη, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν τα Επιμελητήρια. Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε. Ροδόπης, ενώ η Περιφέρεια Α.Μ. – Θράκης παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι κινήτρων σε ποσοστά, αιφνιδιαστικά διαφοροποιήθηκαν η Ξάνθη και η Ροδόπη από τον Έβρο. Με την διαφοροποίηση αυτή προβλέπεται επιχορήγηση στη Π.Ε. Έβρου 60%, ενώ για Ροδόπη και Ξάνθη μόνο 30% και η ΣΥΝΟΛΙΚΗ βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων, διαφοροποιείται με την Π.Ε. Έβρου να λαμβάνει 10% ενώ η Ξάνθη και η Ροδόπη συνολικά 5%. Είχε μάλιστα τονισθεί αρμοδίως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων Ροδόπης και Ξάνθης, ότι πρέπει να υποστηριχθεί η σχέση ΔΙΠΟΛΟΥ μεταξύ της συγκοινωνιακής σύνδεσης Αλεξανδρουπόλεως με τη Βαλκανική ενδοχώρα και της στάσης στις ΒΙ.ΠΕ. που διαθέτουν ιδιαίτερες υποδομές.

Η Π.Α.Μ.Θ., κατά τον κ. Σταθάκη, αποτελεί πλέον όχι μόνο έναν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, αλλά και μία περιοχή με πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, επισημαίνει την τολμηρότητα του νέου νόμου. Ειδικότερα, ο γράφων τονίζει ότι πέραν των παραδοσιακών κινήτρων της επιχορήγησης του παραγωγικού κόστους, παρέχονται και νέα κίνητρα όπως φορολογικά, επιδότησης επιτοκίων, κόστος απασχόλησης, εξαγωγικού μάρκετινγκ κ.λπ. Επισημαίνει μάλιστα και την απαραίτητη επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των επενδυτικών προτάσεων σε 30 έως 45 ημέρες

Τέλος, σε πολύ ενδιαφέρουσα μακροσκελή ανάλυση ο επιστημονικά καταρτισμένος συμπολίτης μας Ευθύμιος Σταθάκης στο φύλο της 4/2/22 του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ», αφού υπογράμμισε ότι η Π.Α.Μ.Θ. αποτελεί πλέον όχι μόνο έναν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, αλλά και μία περιοχή με πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, επισημαίνει την τολμηρότητα του νέου νόμου. Ειδικότερα τονίζει ότι πέραν των παραδοσιακών κινήτρων της επιχορήγησης του παραγωγικού κόστους, παρέχονται και νέα κίνητρα όπως φορολογικά, επιδότησης επιτοκίων, κόστος απασχόλησης, εξαγωγικού μάρκετινγκ κ.λπ. Επισημαίνει μάλιστα και την απαραίτητη επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των επενδυτικών προτάσεων σε 30 έως 45 ημέρες. Στην ανάλυση του ο νεαρός επιστήμων, περιλαμβάνει στοιχεία από μελέτες, σχετικά με τα κριτήρια για επενδύσεις καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας αλλά και του δημοσιονομικού κόστους (άρα ιδιωτικού οφέλους) ανά είδος κινήτρων!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω ενδεικτικά, πόσες αλλαγές έχουν λάβει χώρα από την προσπάθεια ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων, ξένων και ελληνικών, προ πολλών ετών βέβαια, για να έχουμε όλοι μας μία συγκριτική εικόνα. Πόσο πιο πολύπλοκες και λεπτομερείς είναι σήμερα οι διακρίσεις, τα ποσοστά και οι όροι υποστήριξης των επενδύσεων από το Κράτος. Όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή αλλά και σε είδος κινήτρων, τα  οποία  είναι  συνδεδεμένα  με  διαφόρους  συντελεστές.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.