Δημος Κομοτηνης: Προσκληση για συμμετοχη στην Εμποροπανηγυρη στα Φατηριακα

120 οι διαθέσιμες θέσεις

Ο Δήμος Κομοτηνής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 40 του ν.4849/2021 και την αριθ. 111/2022 Α.Δ.Σ. (Τροποποίηση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου – Εναρμόνιση με το νέο νόμο 4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021),  θα διατεθούν 120 εγκρίσεις συμμετοχής  στην  Εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου (στο πλαίσιο του θρησκευτικού εορτασμού της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος). Η διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι δύο ημέρες, στις 22 και 23 Αυγούστου 2023.

Επίσης θα διατεθεί και μία θέση ανάπτυξης ψυχαγωγικών παιχνιδιών, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που διαθέτουν είδη προς πώληση σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Οι πωλητές πρέπει:

α) να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές η οποία εκδίδεται από τον δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών σε ποσοστό 75%, ή β) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές (παραγωγοί ή επαγγελματίες) σε ποσοστό 10%, ή γ) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στο πλανόδιο ή  στάσιμο εμπόριο σε ποσοστό 10%, ή δ) να διαθέτουν άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη σε ποσοστό 5%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 μέχρι τη Δευτέρα 14 Αυγούστου.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία) β) Φωτοτυπία Ταυτότητας γ) Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε Βραχυχρόνιες Αγορές ή  την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους δ) Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ε) Δημοτική ενημερότητα στ) Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών (εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων).

Επιπλέον οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να  πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής νομοθεσίας.

Info

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και στο τηλέφωνο 2531352402.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.