Αυξηση πωλησεων 10% για τη ΦΑΡΜΑΤΕΝ

Αυξημένα κέρδη και πωλήσεις έχει η εταιρεία η οποία παράγει πάνω από τα μισά προϊόντα της στη Ροδόπη

Αύξηση άνω του 10% παρουσίασαν το 2015 οι πωλήσεις της εξαγωγικής ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΡΜΑΤΕΝ, της οποίας το ήμισυ και πλέον των προϊόντων, παράγεται σε υπερσύγχρονη μονάδα του ομίλου στις Σάπες. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της βιομηχανίας τη χρήση 2015 ανήλθε σε 194,2 εκατ. ευρώ έναντι 176,4 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 10,1%.
 
Το μεγαλύτερο τμήμα των πωλήσεων (67%) αντιπροσωπεύει έσοδα από τη διεθνή αγορά, ενώ η ανοδική πορεία των πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση της κερδοφορίας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ κατέγραψε μεικτά κέρδη 90 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 7,4% σε σύγκριση με το 2014), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 48,5 εκατ. ευρώ (+11,8%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 28,1 εκατ. ευρώ (+24%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 22,4 εκατ. ευρώ (+42,1%) και αυξημένα κατά 20,4% καθαρά κέρδη ύψους 13,8 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας.
 
Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνη 20,7 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, μιας και η επιχείρηση εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και παρασκευή ενέσιμων προϊόντων μακράς δράσης (LAI) και προϊόντων παρατεταμένης αποδέσμευσης (LAR), απασχολώντας 200 επιστήμονες στην Ελλάδα και την Ινδία. Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 246,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22% λόγω αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 29 εκατ. ευρώ και των παγίων κατά 15,5 εκατ. ευρώ.
 
Η μητρική εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Αττική, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις αξίας 163,15 εκατ. ευρώ έναντι 157 εκατ. ευρώ το 2014 (+3,9%). Το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,7%). Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) της εταιρείας ήταν 37,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 23,2% των εσόδων και το 17,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, αυξημένα κατά 13,4%.
 
Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση προχώρησε σε επαναδιατύπωση των αποτελεσμάτων της για τη χρήση 2014. Τα μερίσματα που διέθεσε στους μετόχους της την τετραετία 2012-2015 ανέρχονται σε 14,4 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,10 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 279,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,4% των πωλήσεων και προς το 19,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 102,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 86,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων και προς το 7,9% των πωλήσεων της περιόδου.
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας και των θυγατρικών της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.
 
Ο όμιλος στα τέλη του 2015 απασχολούσε 1.016 εργαζομένους, έναντι 930 στα τέλη του 2014 (+9,2%). Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2015 απασχολούσε 504 εργαζομένους, έναντι 470 στα τέλη του 2014 (+7,2%).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.