46 νεες προσληψεις στη Δημοτικη Α.Ε. Θασου

6 οι ειδικότητες που αναζητούνται

Η Θάσος Δημοτική Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Θάσου αφορούν υπάλληλους υποδοχής, υπάλληλους μπαρ, ναυαγοσώστες, νοσοκόμες, νυχτοφύλακες και εργάτες καθαριοτήτων.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 46 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Παναγία Θάσου.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Θάσου Α.Ε.
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ( 8 θέσεις )
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ( 7 θέσεις )
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ( 2 θέσεις )
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ/ΕΣ ( 1 θέση )
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ( 3 θέσεις )
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ( 25 θέσεις )

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο I: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου Ν. Καβάλας, υπόψη κ. Ιατρού Δούκα (τηλ. επικοινωνίας 2593061207).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%96%CE%A1%CE%9F%CE%9E%CE%A40-%CE%933%CE%91

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.