4 θεσεις Οδηγων και Συνοδων για τις δομες ειδικης αγωγης στην Κομοτηνη

Μέχρι τη Δευτέρα 13 Αυγούστου οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξέδωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ.
 
Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη 4 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών σχολικών λεωφορείων και την πρόσληψη 4 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2019 για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Κομοτηνής και Δράμας και ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής και Δράμας.
 
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση: «Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης, Τέρμα Σισμανόγλου Τ.Κ. 69133 – Κομοτηνή».
 
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ.πρωτ.Φ.16.1/6750/13-07-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 (ΑΔΑ:ΦΑΣΠ4653ΠΣ-ΜΜ9) που βρίσκεται  ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης: http://www.pdeamth.gr
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 13 Αυγούστου.
 
Info
Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο: 2531083511­ και 2531083512 (υπόψη κ.κ. Μπαρακάκη Χρυσούλας και Φράγκου Σταύρου).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.