17 θεσεις για τις εργασιες αποκαταστασης στο τεμενος Βαγιαζητ

Αιτήσεις έως 15 Απριλίου

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων λίθινων, μεταλλικών και κεραμικών στοιχείων του τεμένους Βαγιαζήτ», στο πλαίσιο του έργου «Sub.1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ».

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στις ακόλουθες εργασίες:

Στα σωζόμενα κονιάματα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  • Στερέωση των επιχρισμάτων σε όλες τις επιφάνειες του μνημείου
  • Περιμετρικές συγκρατήσεις των ορίων των επιχρισμάτων.
  • Αποσπάσεις και προετοιμασία για επανατοποθέτηση των τμημάτων των επιχρισμάτων στις ανώτερες γωνίες του μνημείου με σκοπό την διευκόλυνση των αναστηλωτικών επεμβάσεων ενδυνάμωσης του φορέα.
  • Περιμετρικές συγκρατήσεις στα διάφορα στρώματα των επιχρισμάτων που είναι εμφανή.
  • Εργασίες τελικής στερέωσης και ελέγχου των επιχρισμάτων ζωγραφικά διακοσμημένων ή όχι
  • Εργασίες καθαρισμού όλων των επιφανειών των επιχρισμάτων
  • Εργασίες στερέωσης του Μιχράμπ του μνημείου
  • Εργασίες ενίσχυσης των κονιαμάτων που βρίσκονται εκτεθειμένα και κάλυπταν τμήματα των παραθύρων ειδικότερα στα ανώτερα τμήματα των ανοιγμάτων του μνημείου.
  • Εργασίες συντήρησης των επιχρισμάτων των σωζόμενων παραθύρων που βρίσκονται στο Μουσείο

Η κατανομή των θέσεων

Η Κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου-ξυλόγλυπτου 1 θέση

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου-ξυλόγλυπτου 1 θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, 2 θέσεις

Τε Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση μεταλλικών στοιχείων 1 θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών 2 θέσεις

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση ξύλου-ξυλόγλυπτου 1 θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 2 θέσεις

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση μεταλλικών στοιχείων 1 θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών 3 θέσεις

ΥΕ Εργατών 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: [email protected] (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα, υπόψη κας Λιγνού Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 6 Απριλίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Απριλίου.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%9A%CE%9C%CE%A346%CE%9D%CE%9A%CE%9F%CE%A4-%CE%9B%CE%9F%CE%96%22&page=0

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.