Υλοποιηση μετρων του προγραμματος «ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ»

Το Υπουργείο Γεωργίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006”, ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης των μέτρων του προγράμματος “ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ”:

“Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης” και

“Αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης”


του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού” για τη διευκόλυνση εγκατάστασης Νέων Αγροτών με σκοπό την ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως παραγωγικών μονάδων.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 99,23 δις. δρχ.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των μέτρων μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας τους.

β. Εγκαθίστανται ως γεωργοί για πρώτη φορά σε γεωργική εκμ/ση και παράλληλα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού.

γ. Είναι ή γίνονται μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμ/σης και σε Δημοτικά ή Κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκους.

Των μέτρων εξαιρείται το σύνολο των περιοχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αττικής πλην των περιοχών της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου Σπετσών και Ύδρας.

δ. Είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε. Έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

στ. Δεν έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το 150% του εισοδήματος αναφοράς, δηλαδή τα 6 εκ. δρχ. (2001) υπό τον όρο ότι το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος αναφοράς, δηλαδή τα 2 εκ.δρχ.

ζ. Δεν εκτίουν ποινή φυλάκισης και δεν διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Το ύψος πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης μπορεί να φθάσει κατά περίπτωση τα παρακάτω ποσά:

Ορεινές περιοχές μέχρι 25.000 ΕΥΡΩ (8.500.000 δρχ.)

Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 20.000 ΕΥΡΩ (6.800.000 δρχ.)

Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ΕΥΡΩ (5.100.000 δρχ.)

Προκειμένου οι δικαιούχοι να τύχουν του πριμ πρώτης εγκατάστασης θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο ή την Κοινότητα που διαμένουν Φάκελο Υποψηφιότητας τον οποίο μπορούν να λαμβάνουν από τις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι νέοι γεωργοί που θα ενισχυθούν με το πριμ πρώτης εγκατάστασης μπορούν να κάνουν χρήση και χαμηλότοκου δανείου για την αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης, εφόσον:

Την ημερομηνία εξέτασης τους φακέλου τους δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και 3ετία από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας.

Το ύψος της ενίσχυσης, η οποία χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης του επιτοκίου είναι 80% για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 60% για τις λοιπές περιοχές.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης “μετά την επιτυχία του προγράμματος των Νέων Αγροτών στο Β΄ Κ.Π.Σ., όπου έναντι στόχου ένταξης 9.000 αγροτών, εντάχθηκαν τελικά 20.313 αγρότες, ευελπιστούμε ότι και στο Γ΄ Κ.Π.Σ. θα έχουμε σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θέλω να υπογραμμίσω το ενδιαφέρον μας για τις ορεινές, ημιορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και μέσω των προγραμμάτων αλιείας τις ενισχύσεις για πρώτη φορά σε Νέους Αλιείς”.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.