Ξεκινησαν οι ελεγχοι στους ιδιοκτητες ζωων συντροφιας στην Κομοτηνη

Διορία «συμμόρφωσης» με το νόμο σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις

Ξεκίνησαν χθες, Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, οι έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα στην Κομοτηνή για την τήρηση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική σήμανση με τσιπ και καταγραφή του κατοικιδίου, την έκδοση βιβλιαρίου υγείας και γενικότερα την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμιμη κατοχή, ηλεκτρονική ταυτότητα, υποχρεώσεις ιδιοκτητών, τήρηση κανόνων ευζωίας κ.α.).
 
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην γειτονιά του Άλσους της Αγίας Παρασκευής, την κεντρική πλατεία της πόλης, τις Οδούς Βενιζέλου, Δημοκρίτου, Νικολάου Ζωίδη και στην περιοχή του Πανθρακικού Σταδίου, παρουσία ενός αστυνομικού, του υπευθύνου κτηνιάτρου του  Δημοτικού Κυνοκομείου Κομοτηνής κ. Θάνου Καραγιώργη και του Προϊσταμένου καθαριότητας του δήμου Κομοτηνής Ανακύκλωσης-Κυνοκομείου και Νεκροταφείων κ. Νικόλαου Στεργιάδη.
 
Κατά την πρώτη ημέρα των ελέγχων δεν βεβαιώθηκαν πρόστιμα, ενώ σε όσους ιδιοκτήτες εντοπίστηκαν κατοικία δίχως τσιπ ή ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας, δόθηκε διορία ώστε άμεσα  να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες και προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα προς αποφυγή νομίμων κυρώσεων. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και θα επεκταθούν και στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρωτοβουλία της Αστυνομικής Διεύθυνσης έτυχε θερμότατων σχολίων από τους ιδιοκτήτες στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, που χαιρέτησαν την ανάληψη σχετικών με την προστασία και την ευζωία των ζώων μέτρων και πρωτοβουλιών, δηλώνοντας σύμφωνοι με την συμμόρφωσή τους στα όσα ορίζει ο νόμος.

Τι πρέπει να κάνετε σύμφωνα με τη νομοθεσία

Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να προμηθεύονται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο.
 
Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς επιβαρύνονται με το κόστος μόνο του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται αζημίως όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
 
Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του.
 
Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, ράτσα) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου).
 
Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή και η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα. Βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.
 
Στην περίπτωση που η σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πραγματοποιείται σε κτηνιατρείο ή διαμορφωμένο χώρο που ανήκει σε Ο.Τ.Α. ή σύμπραξη Ο.Τ.Α., ο ιδιοκτήτης του ζώου εκτός από το κόστος του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί να επιβαρύνεται και με πρόσθετο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών της σήμανσης, το οποίο είναι δυνατόν να επιβάλλεται, όταν καθοριστεί με απόφαση του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α..
 
Οι κτηνίατροι, που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα, που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου
 
Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, για τη μεταβολή των στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνομά του (όπως θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ημερών από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Της προθεσμίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, η οποία δηλώνεται εντός 5 ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5.
 
Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.
 
Η συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρμογής της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Ο μοναδικός κωδικός της Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου συντροφιάς εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Η παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς επιφέρει πρόστιμο300 ευρώ, ενώ αντίστοιχου ποσού είναι το πρόστιμο μη κατοχής ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας, καθώς και μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου.
 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.