Ρυθμιζονται τα χρεη πτηνοτροφικων επιχειρησεων

Τα συσσωρευμένα τεράστια χρέη, φυσικό επακόλουθο των υψηλών επιτοκίων και των ανατοκισμών, αναδεικνύονται για άλλη μια φορά ως η βασικότερη αιτία της δεινής θέσης στην οποία έχουν οδηγηθεί οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Με σκοπό την εξυγίανση των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων της χώρας, αποφασίστηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων.

Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στη βοοτροφία, αγελαδοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, γουνοφόρα ζώα και μελισσοκομία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις είναι:

Α) Οι επιχειρήσεις να λειτουργούσαν καθ’ όλη την διάρκεια των ετών 1999 και 2000.

Β) Οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση. Η βιωσιμότητα θα κρίνεται από την ΑΤΕ.

Γ) Ποσά που έχουν καταβληθεί με βάση προηγούμενες ρυθμίσεις δεν αναζητούνται.

Δ) Ο περιορισμός του χρέους δεν μπορεί να είναι κατώτερος του ύψους του ποσού που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο και

Ε) Η αίτηση για ρύθμιση στην ΑΤΕ δε θα λαμβάνεται υπόψη αν δεν καταβληθεί το 5% του υφισταμένου στις ΔΟΥ χρέους.

Στη ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των υφισταμένων ληξιπρόθεσμων μη οφειλών στις 31-12-2000 από πάσης φύσεως δάνεια με εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια σεισμοπλήκτων, ειδικές δανειοδοτήσεις Θράκης και δάνεια εξαγοράς γαιών από κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης, στη ρύθμιση υπάγονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών στις ΔΟΥ που προέρχονται από δάνεια πτηνοκτηνοτρόφων, που βεβαιώθηκαν από την ΑΤΕ, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου που τα κάλυπτε, χωρίς να υπολογίζονται προσαυξήσεις.

Τα ρυθμιζόμενα ποσά, δάνεια ΑΤΕ και επιστρεφόμενα από το Δημόσιο, θα αποτελέσουν δύο νέα δάνεια, δεκαπενταετούς διάρκειας, χωρίς περίοδο χάριτος.

Οι δόσεις των δανείων αυτών θα είναι ετήσιες και η λήξη της πρώτης δόσης θα είναι η 31-3-2002.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στα καταστήματα της ΑΤΕ μέχρι 30-9-2001.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.