Προτασεις ΣΒΒΕ στο Υπουργειο Οικονομικων, για τα κινητρα συγχωνευσεων των επιχειρησεων, ενοψει καταθεσης σχετικου σχεδιου νομου

Επιστολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννο Παπαντωνίου, σχετικά με τα κίνητρα που θα δοθούν στις επιχειρήσεις για την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων, απέστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).

Αφορμή αποτέλεσε το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» που πρόκειται σύντομα να κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα κίνητρα συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων.

Ο ΣΒΒΕ επισημαίνει στην επιστολή του, ότι για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των στόχων των ρυθμίσεων, δηλαδή της δημιουργίας ισχυρών οικονομικών μονάδων και της ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας τους, απαιτείται η θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων που θα παραμείνουν σταθερά για σειρά ετών, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες αναπτυξιακού προγραμματισμού των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τα κίνητρα θα πρέπει να είναι αξιοποιήσιμα από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και να μην απευθύνονται σε μία μικρή μειοψηφία. Η δημιουργία μεγαλύτερων κεφαλαιακών δυνάμεων που θα προσέλθουν από τη συνένωση μικρότερων επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, θα προσδώσει στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση το κρίσιμο μέγεθος που χρειάζεται προκειμένου να ανταγωνισθεί με αξιώσεις στο διεθνή επιχειρηματικό στίβο, τις άλλες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε:

1.Η μείωση του συντελεστή φορολογίας των εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων στο ΧΑΑ ημεδαπών ΑΕ, που θα προέλθουν μέχρι 31.12.2004, από τη συγχώνευση άλλων εταιρειών, κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες για την πρώτη διαχειριστική χρήση και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για τη δεύτερη, να εφαρμόζεται για περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, προτείνοντας συγκεκριμένα τις 3 διαχειριστικές χρήσεις για τον συντελεστή 10% και τις επόμενες 2 διαχειριστικές χρήσεις για τον συντελεστή 5%.

2.Να εξαλειφθεί από το σχέδιο νόμου η διάταξη ότι: «Οι μετασχηματίζομενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να συνιστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920».

Εάν εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κεφαλαιακά ή διοικητικά τότε εξαιρείται ένα μεγάλο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου και περιορίζονται οι δυνατότητες εφαρμογής της διάταξης και των ευεργετημάτων που προβλέπει.

3.«Στην περίπτωση της απορρόφησης, το ύψος ίδιων κεφαλαίων όλων των υπό απορρόφηση εταιριών, να ανέρχονται κατ’ ελάχιστο στο 1/10 (και όχι στο 1/5) των ιδίων κεφαλαίων της απορροφώσας, κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης».

4.Τέλος, στις προτάσεις συμπεριλήφθηκε και μία ρύθμιση που αφορούσε στις αποσβέσεις των ξενοδόχων, η οποία προτάθηκε να γενικευτεί και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ειδικότερα προτάθηκε να προστεθεί η ρύθμιση:

«Η υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποσβέσεις, να εξαντλείται την εφαρμογή του 50% των εκάστοτε ισχύοντων συντελεστών του μηχανολογικού, κτιριακού και λοιπού εξοπλισμού. Αυτό επειδή οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται του μηχανολογικού, κτιριακού και λοιπού εξοπλισμού. Αυτό επειδή οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται συχνά με μεγάλο ποσοστό αποσβέσεων για περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη τεχνολογική απαξίωση, από τους προβλεπόμενους φορολογικούς συντελεστές αποσβέσεων»
.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.