Καθαρισμος απο μπαζα και αλλα αποβλητα σε 4 υδατορεματα του Δημου Ιασμου

Από την ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ορθή διαχείριση των αποβλήτων

Συνολικά 4 υδατορέματα στο Δήμο Ιάσμου θα καθαριστούν με ευθύνη του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε.» στο πλαίσιο της δράσης της ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης.

Για αυτό το λόγο το πρωί της Παρασκευής 12 Μαΐου υπογράφηκε Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΠΑΜΘ-Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε., μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου Τσαλικίδη και του διαχειριστή του φορέα κ. Δημήτριο Σταματούκο, παρουσία και της εκπροσώπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Ρουμπίνης Μαρίνη, στελεχών της περιφέρειας και του κ. Στράτου Μηξιούδη, η εταιρεία του οποίου, ECO Μηξιούδης ανέλαβε να διεκπεραιώσει τον καθαρισμό.

Ο καθαρισμός ξεκίνησε την ίδια ημέρα από το ρέμα στην Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων του Δήμου Ιάσμου, στην περιοχή της Πελεκητής, όπου βρέθηκαν τόσο οι συνυπογράφοντες, όσο και στελέχη του Δήμου Ιάσμου, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Μουμίν Μουμίν.

Προσπάθεια για την προστασία του Περιβάλλοντος

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ο κ. Τσαλικίδης σημείωσε πως όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται ευρύτερα στην προσπάθεια της Περιφέρειας και της ΠΕ Ροδόπης για την προστασία του Περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ρίψη και διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον της περιοχής μας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Η Περιφέρεια έχει πραγματοποιήσει ανάλογες δράσεις στο παρελθόν, με πάνω από 2 εκ. ευρώ σε καθαρισμούς υδατορεμάτων, και 4 εκ ευρώ για τον καθαρισμό του ποταμού Λίσσου.

Η περιοχή από όπου ξεκίνησε ο καθαρισμός είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, λόγω των υδατορεμάτων που περνούν από εκεί, είναι αγροτική, με αποτέλεσμα την αυξημένη ρίψη απορριμμάτων, αλλά και συσκευασιών που περιέχουν τοξικές ουσίες.

Ευχαρίστησε τόσο τον κ. Σταματούκο όσο και την κ. Μαρίνη για την συνεργασία τους, και εξέφρασε την ελπίδα πως αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Συνέχεια θα έχει η προσπάθεια της ΣΑΝΚΕ

«Είμαστε εδώ, και θα έχουμε συνέχεια» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Σταματούκος, ο οποίος τόνισε πως αυτή η συνεργασία, θα αποτελέσει το όχημα για να ξεκινήσουν να προσφέρουν στους πολίτες της περιοχής ένα καθαρότερο περιβάλλον.

«Συνηθίζω να λέω ότι η θέση των απόβλητων, ειδικά των ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) δεν είναι στα υδατορέματα, ούτε σε οικόπεδα, αλλά σε μονάδες ανακύκλωσης» ανέφερε. Προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησε τη βοήθεια των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι της περιοχής για να κατευθύνουν τα απόβλητα εκεί που πρέπει.

«Οφείλουμε να είμαστε μπροστάρηδες σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αυτό μας επιβάλλει η νομοθεσία, από την οποία έχει γίνει αυτή η εταιρεία» ανέφερε. Ο ίδιος, έχοντας υπάρξει και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εκπροσωπώντας για μια επταετία τα Επιμελητήρια της χώρας, γνωρίζει τις δυσκολίες για να στηθεί η εταιρεία, και ευελπιστεί πως η νομοθεσία θα βελτιωθεί όσο αφορά τον έλεγχο των αποβλήτων, ώστε και το έργο τους να έχει αποτέλεσμα.

Σημείωσε δε πως η ΣΑΝΚΕ εκπονεί αυτή την περίοδο μελέτη για όλη την Ελλάδα, που θα δίνει ένα εγχειρίδιο για τους παραγωγούς αποβλήτων να μάθουν για την ορθή τους διαχείριση και τη διαλογή στην πηγή, το οποίο θα διαθέσουν σε οποιοδήποτε το ζητήσει.

Έτσι θα μάθουν να μην αναμειγνύουν τα επικίνδυνα με τα μη επικίνδυνα απόβλητα, και να ξέρουν πού θα οδηγήσουν το καθένα.

Προτεραιότητα τα έργα από τον ΕΟΑΝ

Τέλος η κ. Μαρίνη μετέφερε τον χαιρετισμό του προέδρου του ΔΣ κ. Καραμήτζιου και του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Χατζηγιάννη, για ένα σημαντικό έργο το οποίο δείχνει την προτεραιότητα που δίνει ο ΕΟΑΝ σε ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας μας, όπως είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, και σε περιοχές όπου υποβαθμίζουν τον αστικό και περιαστικό χώρο και το περιβάλλον.

Η ΣΑΝΚΕ είναι το παλιότερο και το μεγαλύτερο από τα 11 αδειοδοτημένα συστήματα του ρεύματος ΑΕΚΚ, για αυτό και τους συνεχάρη για την ανάληψη του καθαρισμού του ρέματος στην περιοχή των Αμαξάδων.

Η κ. Μαρίνη μετέφερε και τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκου:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη του έργου καθαρισμών ρεμάτων στην Κομοτηνή, με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΠΑΜΘ-Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε.»

Τα ρεύματα μαζί με τη χλωρίδα και πανίδα τους αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλλουν στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Δυστυχώς η ανθρωπογενής παρέμβαση με την απόρριψη αποβλήτων σε αυτά διαταράσσει την ισορροπία με αποτέλεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία και βέβαια ο κίνδυνος πλημμυρών σχετίζεται με τη ρίψη σκουπιδιών στα ρέματα, φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει και σε πολλές περιπτώσεις συνοδευόμενα δυστυχώς από ανθρώπινες απώλειες. Δυστυχώς σημαντικός όγκος των αποβλήτων που απορρίπτονται στα ρέματα είναι μπάζα, απόβλητα δηλαδή κατασκευών και κατεδαφίσεων. Το Σύστημα ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε. που θα αναλάβει τις δράσεις καθαρισμού είναι εγκεκριμένο από την Πολιτεία (Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, οργάνωση και υποδομές για την διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

Σημειώνω ότι μια από τις πρώτες προτεραιότητες του ΥΠΕΝ είναι η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης, που υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, μέτρα και δράσεις και ήδη στη χώρα μας έχουν περιοριστεί σημαντικά οι χώροι ανεξέλεγκτοι διάθεσης με αποτέλεσμα και τη μείωση του σχετικού προστίμου που καταβάλλουμε στην ΕΕ.

Θεωρώ ότι το μνημόνιο συνεργασίας, πέραν του καθαρισμού των υδατορεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης, θα συντελέσει στην προώθηση της ανακύκλωσης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.