Καινοτομα εργαλεια διαχειρισης καταστροφων και κρισεων προωθει η ΑΜΘ

Συμμετέχοντας σε πρόταση με τον τίτλο Ι-COPE στο Πρόγραμμα Horizon 2020

Την ομόφωνη έγκρισή του για την υποβολή πρότασης με τίτλο Ι-COPE (lnnovatinq Common Operational Picture for Emergency management) στο Πρόγραμμα Horizon 2020 και συγκεκριμένα στην προκήρυξη «Situational awareness systems to support civil protection preparation and operational decision making» έδωσε την Παρασκευή 19 Αυγούστου το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ.
 
Την εισήγηση πραγματοποίησε ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Χουβαρδάς, ο οποίος τόνισε πως η πρόταση Ι-COPE αφορά μια δράση συντονισμού και υποστήριξης η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.
 
Η πρόταση αφορά στην προαγωγή της κοινής επίγνωσης της κατάστασης από διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ενσωμάτωσης διαφορετικών υφιστάμενων τεχνολογιών (sensors; sub-systems for surveillance, manned and unmanned systems, early warning systems, communication systems, satellite-based systems) σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες των εμπλεκομένων.
 
Ο Συντονιστής φορέας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Τοσκάνης με υποστήριξη από το Ιταλικό Water Research Institute (IRSA), National Research Council. 

Το όφελος για την περιφέρεια 

Το όφελος που αναμένεται να προκύψει για την περιφέρεια, πέρα από την σημαντική δικτύωση με φορείς που διαχειρίζονται φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, θα είναι η γνώση νέων καινοτόμων εργαλείων επίγνωσης της κατάστασης σε περίπτωση καταστροφής ή κρίσης, η αξιοποίηση ψηφιακών 3D μετρητικών μοντέλων, καθώς και η χρήση μη επανδρωμένου οχήματος με σταθερά πτερύγια «fixed wing Drone» με δυνατότητα προσαρμογής κάμερας για εναέριες φωτογραφίες που αποτελούν βάση για εξαγωγή ορθοφωτοχαρτών και μετρητικών τρισδιάστατων μοντέλων, η αξιοποίηση φορητών συστημάτων μέτρησης στάθμης, παροχής, ταχύτητας ποταμών.
 
Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας και της συμβατότητας των υφιστάμενων δεδομένων, καθώς και της διαλειτουργικότητας των υφισταμένων συστημάτων.
Εκτός των παραπάνω φορέων, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι εξής φορείς:
• WUR (Πανεπιστήμιο, Ολλανδία)
• PoliMi (Πολυτεχνείο, Ιταλία)
• UniExeter (Πανεπιστήμιο, ΗΒ)
• University of Turin (Πανεπιστήμιο, Ιταλία)
• Lamsade (Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Εργαστήριο, Γαλλία)
• VU Amsterdam (Πανεπιστήμιο, Ολλανδία)
• Icatalyst (ιδιωτική εταιρία, Ισπανία)
• Seven Trent Water (υπηρεσία διαχείρισης υδάτων, ΗΒ)
• Safety Region South Holland South (VRZHZ) (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, Ολλανδία)
• Polish Government Centre for Security, Civil Emergency Planning and Critical infrastructure Protection Office (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, Πολωνία).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.