«Διδασκαλια και της τουρκικης στα νηπιαγωγεια των περιοχων που ζει η μειονοτητα»

Κοινό αίτημα τεσσάρων φορέων με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπ. παιδείας

Τέσσερεις φορείς της μειονότητας (Kόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας, Σύνδεσμος Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων, Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρία Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης) τοποθετούνται με ανακοίνωσής τους και ζητούν να συμπεριληφθεί στα νηπιαγωγεία στις περιοχές όπου ζει η μειονότητα και η διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας.

Αφορμή αποτέλεσε το νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας στο οποίο προβλέπεται η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας με τη μορφή της οργάνωσης και υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων, σε επιλεγμένα πιλοτικά νηπιαγωγία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Τα εκπαιδευτικά δικαιώματα και η εκπαιδευτική αυτονομία της Μειονότητας διασφαλίζονται με τα άρθρα 40 και 41 της Συνθήκης της Λωζάννης. Κατά την υπογραφή της Συνθήκης το 1923, η εκπαίδευση των νηπίων δεν περιλαμβανόταν στα εκπαιδευτικά συστήματα των συμβαλλομένων κρατών και για τον λόγο αυτό στη συγκεκριμένη συνθήκη δεν συμπεριλήφθησαν ρυθμίσεις που θα εξασφάλιζαν δικαίωμα εκπαίδευσης των νηπίων της Μειονότητας στην μητρική τους Τουρκική γλώσσα. Παρόλα αυτά το άρθρο 40, με την προϋπόθεση της αυτοχρηματοδότησης, δίδει στη Μειονότητα την ευχέρεια και το δικαίωμα της δημιουργίας, λειτουργίας, διοίκησης και επιτήρησης, κάθε είδους σχολείων και συναφών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία θα μπορεί ελεύθερα να διδάσκεται η Τουρκική γλώσσα. Με τον Ν. 3518/2006 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στην προσχολική ηλικία ωστόσο δεν επιτράπηκε στη Μειονότητα η λειτουργία νηπιαγωγείων που θα διδάσκουν παράλληλα με την Ελληνική και την Τουρκική γλώσσα.

Η μειονότητα μας από το 2010 έως και σήμερα προβάλλει συνεχώς το αίτημα της για τη λειτουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων, ένα αίτημα που πηγάζει άμεσα από τις διεθνείς συνθήκες. Με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχουν αναρίθμητες εκπαιδευτικές δομές νηπιαγωγείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν την δίγλωσση εκπαίδευση, τις προβλέψεις τόσο της Συνθήκης της Λωζάννης για τα μειονοτικά εκπαιδευτικά δικαιώματα όσο και της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει πλέον άμεσα να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό της μειονότητας από τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Με βάση τα ανωτέρω και στα πλαίσια της διαβούλευσης που διενεργείται για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιαίτερα αναφορικά με το άρθρο 2 του σχετικού Νόμου, που αφορά τις «Δραστηριότητες στην Αγγλική Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο», ως φορείς της Μειονότητας θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Το σχεδιαζόμενο άρθρο 2 για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας με τη μορφή της οργάνωσης και υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα, σε επιλεγμένες πιλοτικά δομές, είναι ένα θετικό εκπαιδευτικό βήμα που συμβάλλει στην εμπέδωση της πολυγλωσσίας από την νηπιακή ηλικία. Παράλληλα όμως και δεδομένης της εκφρασθείσας ευαισθησίας της Μειονότητας στο θέμα αυτό, υποβάλλουμε στο αρμόδιο υπουργείο το αίτημα να συμπεριληφθεί στα νηπιαγωγεία στις περιοχές όπου ζει η μειονότητα και η διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας με την ίδια μορφή των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Το αίτημα μας αυτό έρχεται να προστεθεί στην χρόνια απαίτηση μας για τη λειτουργία των δίγλωσσων νηπιαγωγείων και ελπίζουμε αυτή τη φορά να εισακουστούμε από την Ελληνική Πολιτεία».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.