Γεωργιος Τσιγαρας,* «Ὁ τομος τῶν Πρακτικῶν εἶναι ἕνα σημαντικὸ τεκμηριο τῆς ἐξωστρεφειας τοῦ Τμηματος μας ἀλλὰ καὶ τοῦ Δημοκριτειου Πανεπιστημιου Θρακης»

“Greeks and Bulgarians. Parallels and Intersections in History and Culture”, επιμ. Yura Konstantinova – Eleonora Naxidou, εκδ. Bulgarian Academy of Sciences – Institute of Balkan Studies with Centre of Thracology, Sofia 2021

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ τῆς Ἑλλάδος στὴ Σόφια,

Κύριε Ἐπιτετραμένε τῆς Βουλγαρικῆς Πρεσβείας στὴν Ἀθήνα

Κυρίες καὶ Κύριοι συνάδελφοι,

Ἀγαπητοὶ φοιτητές,

Τὸ σημερινὸ ἀπόγευμα εἶναι ἰδιαίτερο γιὰ τὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας, γιατὶ ἡ παρουσίαση τοῦ τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ποὺ ἀναφέρεται στὴν παράλληλη ἀλλὰ καὶ συχνὰ τεμνόμενη πορεία τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Βουλγαρίας, ὅσον ἀφορὰ τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό, ἀποτελεῖ μιὰ ἀπτὴ μαρτυρία τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ ἐρευνητικῆς δουλειᾶς ποὺ πραγματοποιεῖται στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας. Κυρίως ὅμως τὸ Συνέδριο καὶ ὁ τόμος τῶν Πρακτικῶν ποὺ παρουσιάζεται ἀπόψε εἶναι ἕνα σημαντικὸ τεκμήριο τῆς ἐξωστρέφειας τοῦ Τμήματός μας ἀλλὰ καὶ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ στὴν Κομοτηνή, στοὺς χώρους τοῦ Τμήματός μας, πέρα ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικὲς εἰσηγήσεις καὶ τὸν διάλογο ποὺ ἀναπτύχθηκε, ἀποτέλεσε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴ δημιουργία συναδελφικῶν σχέσεων φιλίας καὶ συνεργασίας μεταξὺ τῶν συνέδρων, Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων, τὶς ὁποῖες δυστυχῶς διέκοψε προσωρινὰ ἡ πανδημία.

Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη ἐκφράσω τὴ χαρά μου, σᾶς μεταφέρω καὶ τὴ χαρὰ τῶν συναδέλφων τοῦ Τμήματος, γιὰ τὶς δράσεις αὐτές, δράσεις ποὺ ἀξίζει νὰ βροῦν καὶ ἄλλους μιμητές. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους λόγους ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω καὶ νὰ συγχαρῶ τὶς ἐπιμελήτριες τοῦ τόμου τῶν Πρακτικῶν, τὴν Καθηγήτρια Yura Konstantinova καὶ τὴν ἀγαπητὴ συνάδελφο Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Ἐλεονώρα Ναξίδου, γιὰ τὸν μόχθο τους καὶ γιὰ τὸ πολὺ καλὸ τυποτεχνικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ πέτυχαν. Οἱ ἐπιμελήτριες ἀφιέρωσαν πολὺ ἀπὸ τὸν χρόνο τους καί, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν καλαίσθητο καὶ κομψὸ αὐτὸν τόμο, ἐργάστηκαν μὲ μεθοδικότητα καὶ κυρίως μὲ μεράκι καὶ μᾶς παραδίδουν σήμερα ἕναν τόμο 400 σελίδων μὲ πλούσια καὶ ποικίλη θεματολογία.  

Εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ εἶναι καλοτάξιδο καὶ χρήσιμο στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Ἐλπίζω καὶ εὔχομαι τὸ συνέδριο ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018, ὅπως καὶ ὁ τόμος τῶν Πρακτικῶν ποὺ παρουσιάζεται ἀπόψε, νὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ γιὰ νέες ἀκαδημαϊκὲς καὶ ἐρευνητικὲς συνεργασίες τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Βαλκανικῶν Σπουδῶν καὶ τοῦ Κέντρου Θρακολογίας τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν.

*Ὁ Γεώργιος Τσιγάρας εἶναι Καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τὸ κείμενο εἶναι ἡ ὁμιλία του στὴ διαδικτυακὴ ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ βιβλίου “Greeks and Bulgarians. Parallels and Intersections in History and Culture” (ἐπιμ. Yura Konstantinova – Eleonora Naxidou, ἐκδ. Bulgarian Academy of Sciences – Institute of Balkan Studies with Centre of Thracology, Sofia 2021), ποὺ διοργανώθηκε τὴν Πέμπτη 17 Μαρτίου, ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Νεότερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας τοῦ ΤΙΕ/ΔΠΘ καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ Σπουδῶν Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης.

Μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ ρεπορτὰζ τῆς παρουσίασης ἐδῶ καὶ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ἄλλων συμμετεχόντων ἐδῶ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.