Προσλήψεις πέντε ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

26.05.2020 21:36

Αιτήσεις μέχρι τις 3 Ιουνίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Σύμφωνα με την κατανομή πρόκειται για τις εξής θέσεις:

  • Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
  • Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στο Αρχοντικό Ταβανιώτη
  • Ένα άτομο ειδικότητας  ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στο Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας
  • Ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
  • Ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μαρώνειας και το  Αρχοντικό Ταβανιώτη
Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας έως 7 μήνες και όχι πέρα από τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης ([email protected])

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis