Μια δωρεά τεκμηρίων της ζωής του Νέστορα Τσανακλή που πέρασε απαρατήρητη και το Μουσείο Νέστορα Τσανακλή ή το Μουσείο της πόλης

22.05.2015 12:11

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τελικά ό,τι διαβάζεται αυτόν τον καιρό δεν είναι μόνον τα μαθήματα και οι σημειώσεις των καθηγητών των πανεπιστημιακών σχολών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου από τους φοιτητές του που ετοιμάζονται για την εξεταστική, αλλά και κάθε τι που παραπέμπει στην πόλη.
 
Κτύπησε κόκκινο έτσι σε αναγνωσιμότητα, εντύπως και ηλεκτρονικώς, το σχόλιο του Tίτου Όλγανου(Τ.Ο.) περί Τσανακλείου Αστικής Σχολής και Μουσείου Καραθεοδωρή, που ανακοινώθηκε ότι θα στεγαστεί εκεί.
 
Πολλοί έτσι οι συμπολίτες μας που θυμήθηκαν την πρόταση του Βασίλη Αϊβαλιώτη, του ξανθιώτη πανεπιστημιακού και συλλογέα τεκμηρίων της ζωής και του έργου του Νέστορα Τσανακλή, τμήμα της συλλογής του οποίου παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας για τον Νέστορα Τσανακλή, που διοργανώθηκε από την εφημερίδα μας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την ΠΑΜ-Θ επί υφυπουργίας Γιώργου Πεταλωτή, τον Μάιο του 2011,
 
Θυμήθηκαν δηλαδή την πρότασή του η Τσανάκλειος να λειτουργήσει ως Μουσείο Νέστορα Τσανακλή με το υλικό της συλλογής του που τη ΧΑΡΙΖΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ για τον σκοπό αυτό στο δήμο Κομοτηνής, τον φορέα στον οποίο ανήκε το κτίριο.
 
Την πρόταση αυτή που θυμήθηκαν πολλοί συμπολίτες μας, υιοθέτησε και ο π.πρόεδρος του ΜΟΚ πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βασιλειάδης, ο οποίος αφού έδωσε προφορικά τα εύσημα στον Tίτο Όλγανο, μας διαβεβαίωσε ότι στην περίπτωση που γινόταν απόπειρα να συσταθεί Μουσείο Νέστορα Τσανακλή στην πόλη, ο Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής θα διέθετε όλα τα σχετικά τεκμήρια στο ιδρυθησόμενο Μουσείο Τσανακλή.

Χωρίς δε να έχει αντίρρηση και για τη στέγαση εκεί του Μουσείου Καραθεοδωρή, ο πρωτοπρεσβύτερος διετύπωσε την πρόταση, αυτό το «πολυμουσείο», που θα εκκινά από τα τεκμήρια της συλλογής Αϊβαλιώτη για τον Νέστορα Τσανακλή, να είναι ουσιαστικά το «Μουσείο της πόλης».

Οψόμεθα, αν και είμαστε σίγουροι ότι η επανεπικαιροποίηση της πρότασης για ίδρυση Μουσείου Νέστορα Τσανακλή και πάλι στα «μουγγά» θα περάσει…Τ.Β 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#audi_afs