ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ