ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΠΘ