ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

«Απο ποτε τα ΤΕΠ λειτουργουν και δεχονται ασθενεις αφου πρωτα προηγηθει τηλεφωνο στη γραμματεια του Διοικητη;»

|

Διαβάστε περισσότερα: «Από πότε τα ΤΕΠ λειτουργούν και δέχονται ασθενείς αφού πρώτα προηγηθεί τηλέφωνο στη γραμματεία του Διοικητή;»