Η ΘΡΑΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ