ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΟΙ ΚΙΚΟΝΕΣ