ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ