ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ