ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Τριημερο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ με θεμα «ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

|

Διαβάστε περισσότερα: Τριήμερο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ με θέμα «ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»