ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ