«Στην διακριτικη ευχερεια των ελληνικων αρχων η δημοσιευση κρατικων προκηρυξεων στον Περιφερειακο Τυπο»

Η απάντηση της αρμόδιας Ευρωπαίας Επιτρόπου σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη

Αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών είναι η δημοσίευση κρατικών προκηρύξεων διαγωνισμών στον Έντυπο Περιφερειακό Τύπο και δεν απαγορεύεται από καμία οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκαθάρισε η αρμόδια Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ και του ΕΛΚ κ. Μαρίας Σπυράκη.
 
Η κ. Σπυράκη με ερώτησή της στην Κομισιόν ζήτησε διευκρινήσεις για το αν είναι υποχρέωση ή όχι της Ελλάδας με βάση τις ισχύουσες οδηγίες και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει να καταστήσει προαιρετική τη δημοσίευση των κρατικών προκηρύξεων στον Έντυπο Περιφερειακό Τύπο, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας, αφού οι δημοσιεύσεις των κρατικών προκηρύξεων και των ισολογισμών είναι το βασικό έσοδο των περισσοτέρων περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης.
 
Παράλληλα η κ. Σπυράκη κατέθεσε ερώτηση και για την συνήθη πρακτική των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ, και για το πώς μπορούν οι πολίτες, μη χρήστες του Διαδικτύου, να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των δημοσίων συμβάσεων.
 
Στην απάντηση της η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος διευκρίνισε πως η δημοσίευση στον περιφερειακό Τύπο παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών και πως σκοπός της ηλεκτρονικής δημοσίευσης των δημόσιων συμβάσεων είναι να αυξηθεί η διαφάνεια, να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις δημόσιες αρχές και, ταυτόχρονα, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων για τους προμηθευτές. 

Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής: 

«Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με το άρθρο 152 του Ν.4281/2014 διασφαλίζει τη δημοσίευση στον περιφερειακό Τύπο κρατικών προκηρύξεων διαγωνισμών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του δημοσίου ελέγχου.
 
Με σχέδιο νόμου σχετικά με την «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών» που κατέθεσε την 1η Μαρτίου 2016 η ελληνική κυβέρνηση για δημόσια διαβούλευση, καθίσταται πλέον δυνητική η ενδεχόμενη δημοσίευση συμβάσεων παραχώρησης σε ηλεκτρονικά ή έντυπα ΜΜΕ και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής.
 
Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαφάνειας στις κρατικές προκηρύξεις διαγωνισμών προβλέπεται ξεκάθαρα και από το πνεύμα της οδηγίας 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, ενώ και οι γενικές αρχές περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ ευνοούν την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα σε όλα τα στάδια κατάρτισης των συμβάσεων παραχώρησης, και δεδομένου ότι όλοι οι πολίτες έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα η εκάστοτε τοπική, περιφερειακή ή κεντρική εξουσία.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
 
Ενισχύουν οι εν λόγω δημοσιεύσεις στον έντυπο περιφερειακό Τύπο τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κρατικές προκηρύξεις διαγωνισμών; Ποια είναι η συνήθης πρακτική στα κράτη μέλη της ΕΕ;
 
Υποχρεούται η ελληνική κυβέρνηση να καταστήσει δυνητική τη δημοσίευση με βάση τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και, εάν αυτό συμβεί, πώς θα διασφαλισθεί ο δημόσιος έλεγχος από τους μη έχοντες πρόσβαση στο διαδίκτυο;»
 
Ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ελζμπιέτας Μπιενκόφσκα έχει ως εξής:
 
«Με βάση τις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις συμβάσεις παραχωρήσεων (οδηγία 2014/23/ΕΕ) (έναρξη ισχύος από τις 18 Απριλίου 2016), οι προκηρύξεις διαγωνισμών πρέπει να δημοσιεύονται ηλεκτρονικά όταν υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που έχει θέσει η ΕΕ. Επιπλέον των νέων οδηγιών της ΕΕ, η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονική κοινοποίηση των προκηρύξεων διαγωνισμού για όλες τις συμβάσεις παραχώρησης και τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συνεννόησης (Σχέδιο δράσης του μνημονίου για τις δημόσιες συμβάσεις της 26ης Οκτωβρίου 2015).
 
Γενικά, σκοπός της ηλεκτρονικής δημοσίευσης των δημόσιων συμβάσεων είναι να αυξηθεί η διαφάνεια, να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις δημόσιες αρχές και, ταυτόχρονα, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσε3ων για τους προμηθευτές. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων εξασφαλίζει ευρύτερη παρακολούθηση των δημόσιων δαπανών και της συμπεριφοράς των αγοραστών, οπότε και επιτρέπει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων με αυτόματο τρόπο.
 
Αρκετά κράτη μέλη προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν ως σκοπό τη χρήση αποκλειστικά της ηλεκτρονικής δημοσίευσης και, βαθμιαία, καταργείται η δημοσίευση στις εφημερίδες.
 
Η δημοσίευση στον περιφερειακό Τύπο παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών. Ωστόσο, τέτοιου είδους δημοσίευση είναι συμπληρωματική της δημοσίευσης στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που είναι η ενιαία εθνική διαδικτυακή πύλη για τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.