Σημαντικη μειωση των ελληνικων εξαγωγων κατα 9,0% τον Ιουνιο 2019

Μείωση και στις εισαγωγές της τάξεως του 14,5%

Σε αντίθεση με την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες, τον Ιούνιο 2019 παρατηρήθηκε σημαντική πτώση κατά 9,0% συγκριτικά με τον Ιούνιο 2018. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε στις 7 Αυγούστου 2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν στο ποσό των 2.762,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.035,0 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2018, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε 272,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 9,0%. Οι εισαγωγές σημείωσαν επίσης μείωση κατά 726,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,5% και διαμορφώθηκαν σε 4.289,3 εκατ. ευρώ, ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 1.526,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.981,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2018, μειωμένο κατά 454,6 εκατ. ευρώ.
 
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούνιος2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιούν19 Ιούν18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 2.762,8 3.035,0 -272,2 -9,0%
Εισαγωγές 4.289,3 5.016,1 -726,8 -14,5%
ΕμπορικόΙσοζύγιο -1.526,5 -1.981,1 -454,6 -22,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
 
Εξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας σε επίπεδο εξαμήνου για το 2019, παρατηρούμε ότι η πορεία τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών παραμένουν ανοδικές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 16.826,6 εκατ. ευρώ έναντι 16.464,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018 με την αύξηση να ανέρχεται σε 362,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.245,2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 27.778,6 εκατ. Ευρώ. Αντίστοιχα, το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε ελλειμματικό στα 10.952,0 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 882,9 ευρώ, δηλαδή 8,8% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2018.
 
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιούν 19 Ιαν-Ιούν 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 16.826,6 16.464,3 362,3 2,2%
Εισαγωγές 27.778,6 26.533,4 1.245,2 4,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -10.952,0 -10.069,1 882,9 8,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
 
Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €28,6 εκατ., ήτοι 1,1% και διαμορφώθηκαν σε €2.675,4 εκατ., ενώ ελαφρώς ανοδική ήταν και η μεταβολή των εξαγωγών τροφίμων κατά 11,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Μεγάλη άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές χημικών προϊόντων κατά 250,3 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.970,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων διαμορφώθηκαν σε 1.522,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,8 εκατ. ευρώ Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (260,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 24,1%), πρώτων υλών (105,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 16,1%) και ποτών και καπνών (16,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,4%). Αντίθετα, έντονα καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων κατά 196,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 48,4%.
 
Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο,χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιούν 19 Ιαν-Ιούν 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά 2.675,4 2.646,8 28,6 1,1%
Τρόφιμα 2.358,9 2.347,1 11,8 0,5%
Χημικά 1.970,9 1.720,6 250,3 14,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.522,9 1.520,1 2,8 0,2%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.339,1 1.078,8 260,3 24,1%
Πρώτες Ύλες 760,3 655,0 105,3 16,1%
Ποτά-Καπνά 384,1 367,8 16,3 4,4%
Λίπη-Έλαια 209,6 406,0 -196,4 -48,4%Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
 
Διάγραμμα 1.Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018/2019

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
 
Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος για το εξεταζόμενο διάστημα καθώς απορροφούν το55,7% του συνόλου, ενώ το 44,3% προορίζεται για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,9% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 32,1% για Τρίτες Χώρες.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.