Ροδοπη: 29 θεσεις μονιμων σε Δημους και Περιφερεια

Από τις 20 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους και περιφέρειες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις στη Ροδόπη

Σύμφωνα με την κατανομή για τους ΟΤΑ που εδρεύουν στη Ροδόπη προβλέπονται 29 θέσεις στις εξής ειδικότητες:

Δήμος Αρριανών

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση

Δήμος Ιάσμου

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Κτηνιάτρων 1 θέση

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 θέση

Δήμος Κομοτηνής

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής, 1 θέση

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΠΕ Μηχανικών -Τοπογράφων Μηχανικών, 2 θέσεις

ΠΕ Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, 1 θέση

ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωπόνων, 2 θέσεις

ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, 2 θέσεις

ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση

ΠΕ Μηχανικών-Μηχανολόγος, 1 θέση

ΠΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Επόπτης Υγείας, 1 θέση

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

ΤΕ Μηχανικών-Μηχανολόγος, 1 θέση

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuTSNoTXFADIIWO6J2IHcrq2rezYZ1tDaxitcuaUt2O5E

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.