Προσληψη εξι ατομων στην ΕΦΑ Καβαλας

Για το Μουσείο Καβάλας και τον Αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων θα προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Συγκεκριμένα αναζητούνται 4 άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων που θα απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων, 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων το οποίο θα απασχοληθεί στο Μουσείο Καβάλας και ένα άτομο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας για το Μουσείο Φιλίππων. Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 5 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efakav@culture.gr . Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A0%CE%944653%CE%A04-3%CE%A3%CE%93?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.