Προσληψη 2 συμβασιουχων στο Δημο Μαρωνειας Σαπων

Αιτήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του θα προβεί ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών.

Συγκεκριμένα ο δήμος θα προσλάβει για διάστημα 8 μηνών δύο άτομα ειδικότητες ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Κερασούντος & Ειρήνης, 69300 Σάπες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Μιχαλούδη Νόνας (τηλ. επικοινωνίας: 2532350145).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά το εμπρόθεσμό των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφραγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.maroneiasapes.gov.gr/anakoinosi-soch1-2023/

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.