Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για 23 θεσεις στο Κεντρο Κοινωνικης Προνοιας ΠΑΜΘ

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Καταλόγων Πλήρωσης είκοσι τριών θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ανήρτησε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΜΘ.
 
Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τις εξής ειδικότητες ανά παράρτημα:
 

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων Χρονική Διάρκεια
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας
ΠΕ Ψυχολόγων 1 12 μήνες
ΠΕ Νηπιαγωγών 1 12 μήνες
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 2 12 μήνες
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 1 12 μήνες
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας
ΠΕ Γυμναστών (Φυσικής Αγωγής) 1 12 μήνες
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 12 μήνες
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 1 12 μήνες
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας
ΠΕ Γυμναστών (Φυσικής Αγωγής) 1 12 μήνες
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 12 μήνες
ΔΕ Τεχνικού-Ειδικότητα Οδηγού 1 12 μήνες
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 3 12 μήνες
ΔΕ Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας ΑμεΑ 1 12 μήνες
ΥΕ Τραυματιοφορέων 1 12 μήνες
Παράρτημα Ατόμων με αναπηρία Ξάνθης
ΔΕ Τεχνικού-Ειδικότητα Οδηγού 1 12 μήνες
ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητα Μαγείρων 1 12 μήνες
ΔΕ Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας ΑμεΑ 1 12 μήνες
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού 1 12 μήνες
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 2 12 μήνες
Κεντρική Υπηρεσία (Καβάλα)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 12 μήνες

 

Τα δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας η οποία θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.: www.kkppamth.gr
2. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ ή απλά άνεργος.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου και υποχρεωτικά με βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα που ήταν ασφαλισμένος). Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο αποδεικνύεται με Βεβαίωση του Φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος.
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.) / Ταυτότητα Ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς) / Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. Εάν από την αίτηση συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν ο αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας και μόνο, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ. 1042/2003 Απόφαση του ΣτΕ).
5. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
6. Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης γνώσης χειρισμού Η/Υ (όπου απαιτείται)
7. Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται)
8. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : -ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. -ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε- ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
10. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό). 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην ίδια διεύθυνση. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μάτσικας Νικόλαος 2510 241 913 και Αμπατζή Μερόπη 2510 241 915.
 
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/-ας.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 23 Αυγούστου
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν ν’ αναζητούν την Προκήρυξη και την Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (www.kkppamth.gr) και στα κατά τόπους Παραρτήματά του.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.