Προορισμος «Θρακη»

Οι προτάσεις του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στη Θράκη

Εντοπίζει δυνατότητες τόσο στις παραδοσιακές όσο και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Προτάσεις για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος στη Θράκη μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αναλύοντας που θα πρέπει να εστιάσει η ενέργεια (και οι πόροι) τόσο του Δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνει το κεφάλαιο για τη Θράκη της μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης»

Στόχος είναι η διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής για κάθε Περιφέρεια, την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, την αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου και την διευκόλυνση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και των συμπράξεων με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών.

Ειδικά για τη Θράκη, οι δυνατότητες είναι πολλές, απότοκο της έλλειψής ανάπτυξης στον τομέα, όπως φαίνεται και από την αξιολόγηση που γίνεται για αυτή.

Η μελέτη εκτιμά πως αποτελεί μη τουριστικά ανεπτυγμένο προορισμό, αλλά έχει δυνατότητα περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης εστιάζοντας στην προσέλκυση τουριστών από τα Βαλκάνια και την Τουρκία, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, στις εναλλακτικές και θεματικές μορφές τουρισμού και στην ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών.

Άλλωστε η μελέτη διαπιστώνει πως είτε στα κύρια, είτε στα δευτερεύοντα τουριστικά προϊόντα, δεν υπάρχει εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν, σε αντίθεση με άλλες περιοχές.

Ποια προϊόντα έχουν δυνατότητες ανάπτυξης στη Θράκη

Στην αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στη Θράκη, η μελέτη διαπιστώνει πως Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν έχει το Ήλιος και Θάλασσα, ο Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός, αλλά και η ανάπτυξη ως προορισμός City Break.

Ως υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό χαρακτηρίζει το Ναυτικό τουρισμό και το τουριστικό προϊόν MICE (συνεδριακό τουρισμό) ενώ Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης θεωρεί την κρουαζιέρα, λόγω της μηδενικής σχεδόν κίνηση κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Όσο για τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, η μελέτη διαπιστώνει πως δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν υπάρχει στον Αγροτουρισμό, τον Οικοτουρισμό, τον Αθλητικό Τουρισμό αλλά και στο Γαστρονομικό Τουρισμό, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης ως υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον Τουρισμό Ευεξίας.

Χαμηλή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Με βάση την μεθοδολογία της μελέτης, έγινε η Αξιολόγηση της Θράκης ως προορισμού, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, που δυστυχώς, αλλά όχι απροσδόκητα, είναι ιδιαίτερα χαμηλή, φτάνοντας το 2 με άριστα το 5.

Στην προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα, τα πράγματα δεν είναι καλά, μιας και η περιοχή παίρνει κάτω από τη βάση στην Αεροπορική σύνδεση (2/5), την  Ακτοπλοϊκή (1/5) και τη Σιδηροδρομική (2/5), με μόνο φωτεινό σημείο την Οδική σύνδεση (4/5), για τους λόγους που είναι ήδη γνωστοί στους περισσότερους.

Ειδικά όμως για τα τουριστικά προϊόντα, διαπιστώνει σημαντικές δυνατότητες σε αυτά που προαναφέρθηκαν, παρόλο που μόνιμη επωδός είναι η αδυναμία αξιοποίησής τους λόγω έλλειψης υποδομών.

Τραγική όμως είναι η αξιολόγηση για την Διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα, που είναι πρακτικά ανύπαρκτη, τα σημεία ενδιαφέροντος που είναι πολύ λίγα, και την πλήρη έλλειψη σε μνημεία UNESCO.

Εξαιρετικά μικρή όμως είναι η υφιστάμενη ζήτηση, και η υφιστάμενη προσφορά διαμονής, με όλα αυτά να δίνουν ένα πολύ χαμηλό αποτέλεσμα στην περιοχή.

Τι μπορεί να γίνει για την Τουριστική ανάπτυξη

Η μελέτη με βάση τα ευρήματά της, εκτιμά πως ο προορισμός «Θράκη» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των ενός συνδυασμού κύριων τουριστικών προϊόντων όπως το Ήλιος και Θάλασσα, ο Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός, αλλά και η ανάπτυξη ως προορισμός City Break, με στόχευση στις αγορές Τουρκίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, τις λοιπές Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία) και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην εγχώρια αγορά.

Σε αυτές τις αγορές πρέπει να εστιάσει και στον τομέα συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων, με έμφαση στον Αγροτουρισμό, τον Οικοτουρισμό, τον Αθλητικό Τουρισμό αλλά και στο Γαστρονομικό Τουρισμό.

Για να γίνει αυτό, προτείνονται 53 Στρατηγικές δράσεις που θα μπορούσε να υλοποιήσει ο Δημόσιος Τομέας.

Ανάμεσα σε αυτές, είναι η δημιουργία Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, δημιουργία υποδομών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και αναβάθμιση των παραλιών, με προστασία του παραλιακού μετώπου αλλά και των προστατευόμενων περιοχών.

Προτείνει δε την ολοκλήρωση της δημιουργίας υποδομών που έχουν ξεκινήσει, και την υλοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού (με τη συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»), μαζί με δράσεις για τη συντήρηση / αναβάθμιση /εκσυγχρονισμό / ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής

θρησκευτικής κληρονομιάς και διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη για δράσεις αναβάθμισης των πεζοπορικών / ορειβατικών μονοπατιών αλλά και του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και του οδικού δικτύου.

Σημαντικό κομμάτι θεωρείται πως θα παίξει και η τεχνολογία, με σύγχρονες ψηφιακές πύλες για τα διάφορα είδη τουρισμού στην ανάπτυξη των οποίων στοχεύει η περιοχή, ιδιαίτερα στις εισόδους της Περιφέρειας.

Τέλος έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών, τόσο των οδικών στο επαρχιακό δίκτυο, όσο και σε λιμάνια/μαρίνες, την κατασκευή της Σιδηροδρομικής Εγνατίας (Ανατολικός Κλάδος) την αναβάθμιση/ανακαίνιση όλων των Μεθοριακών Σταθμών, αλλά και τη στήριξη προγραμμάτων τουρισμού στην περιοχή.

Προτάσεις και για τον ιδιωτικό τομέα

Στην μελέτη περιλαμβάνονται και προτάσεις για Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη Θράκη.

Έτσι, προτείνει τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με διεθνείς προορισμούς κατά τους μήνες με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως οι θερινοί και ανάπτυξη συνδέσεων κατά τους υπόλοιπους για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού.

Επίσης μιλά για την ανάγκη κατασκευής υδατοδρομίων σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη εντάσσοντας τον προορισμό σε ένα βιώσιμο δίκτυο μεταφορών με υδροπλάνα, αλλά και την αναβάθμιση των ΜΜΜ.

Ειδικά για τα υδατοδρόμια, τονίζει την ανάγκη προώθησης των ενεργειών για την δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος όπως και εξέταση δημιουργίας Μαρίνας υδροπλάνων σε παραλίμνιες περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, για την ενίσχυση της ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης και την συνεργειακή ανάπτυξη των προσφερόμενων προϊόντων.

Προτείνει δε την παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων και προώθηση της ανάπτυξης μονάδων 4* και 5*, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, αλλά και ενίσχυση της ποιότητας των ξενοδοχείων από 1* και 2* σε 3*, αλλά και την προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής

Τέλος κρίσιμη για την τουριστική ανάπτυξη της Θράκης θεωρεί την ανάπτυξη της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας στον προορισμό ως μέρος της συνολικής αρχαίας διαδρομής που εκτείνεται από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Δυρράχιο ενθαρρύνοντας διαπεριφερειακές και διασυνοριακές συνεργασίες.

Ευρύτερα, ο προορισμός της Θράκης έχει να αντλήσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν του πολιτιστικού τουρισμού από τις συνέργειες που εντοπίζονται με Βουλγαρία και Τουρκία, αλλά και με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Περιφέρειες της Μακεδονίας (δρόμοι του κρασιού).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.