Μεχρι τις 21 Δεκεμβριου οι αιτησεις για 150 θεσεις πραγματογνωμων στον ΕΛΓΑ

Θέσεις και στο υποκατάστημα της Αλεξανδρούπολης

Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 154 ατόμων ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ (140 ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, 10 ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων και 4 ΠΕ Γεωπόνων για τα Κεντρικά του ΕΛΓΑ).

Να θυμίσουμε ότι στην προκήρυξη προβλέπονται θέσεις και για το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Αλεξανδρούπολη. 

Να σημειωθεί επίσης ότι οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά. Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανομένων συνιστάται για τον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρες, κλπ) στη φυτική παραγωγή και για τον κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών του Ζωϊκού Κεφαλαίου από φυσικά αίτια και ασθένειες-παθήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη και κας Δ. Αγγελούση (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490476, 497, 506, 576). Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου 2020 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Info

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A8%CE%A046%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-%CE%96%CE%A1%CE%9B?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.