Γιατι το πανεπιστημιο Κρητης ειναι στη διεθνη και ελληνικη ερευνητικη πρωτοπορια και οχι το ΔΠΘ

Μια απλοϊκή ερμηνεία μέσω στατιστικών δεδομένων

Η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου σε ποιοτική βάση είναι πολύ δύσκολη, αλλά μερικά ειδικά ποσοτικά στατιστικά στοιχεία δίνουν μια εικόνα της υπεροχής της Κρήτης και του πανεπιστήμιου της στο τομέα της καινοτομίας και των νεοφυών-startup  επιχειρήσεων. Τα στοιχεία είναι αρκετά κατατοπιστικά, αλλά το ευχάριστο είναι ότι οι νέες πρυτανικές αρχές με πάθος  έβαλαν στόχο το ΔΠΘ να καλύψει την υστέρηση τάχιστα με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Ο πρώτος πίνακας δίνει τις περιφερειακές  υποστηρικτικές δομές στήριξης της καινοτομίας και των startups και την υπεροχή της Κρήτης.

Χαρακτηριστικά νεοφυών Ελλάδα Κρήτη ΠΑΜΘ*
Θερμοκοιτίδες271
Κέντρα καινοτομίας51
Τεχνολογικά πάρκα101
Δίκτυα καινοτομίας4
Επιταχυντές καινοτόμων επιχειρήσεων303
Ειδικά κτίρια φιλοξενίας νεοφυών252
Σύνολο10171
Πηγή: ΕΚΤ 2022  – Elevate Greece, 2022

* Εντός του 2023 δημιουργήθηκε η πρώτη θερμοκοιτίδα στη Ξάνθη-Πρυτανεύων κ. Φ. Μάρης.

Ο δεύτερος πίνακας δίνει το ανθρώπινο ερευνητικό προσωπικό  υποστήριξης και στήριξης της καινοτομίας και των startups-και πάλι αποδεικνύει την υπεροχή της Κρήτης.

Περιφέρεια Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεωνΠοσοστό %
Ελλάδα 664100,0
Προσωπικό Ε&Α σε  ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης-ΙΠΑ, (2019)53.933100,0
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη60,9
Προσωπικό Ε&Α σε  ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης-ΙΠΑ, (2019)1.7143,2
Αττική45468,4
Βόρειο Αιγαίο40,6
Δυτική Ελλάδα213,2
Δυτική Μακεδονία40,6
Ήπειρος60,9
Θεσσαλία111,7
Ιόνια Νησιά30,5
Κεντρική Μακεδονία9213,9
Κρήτη 426,3
Προσωπικό Ε&Α σε  ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης-ΙΠΑ, (2019)3.9597,3
Νότιο Αιγαίο50,7
Πελοπόννησος30,6
Στερεά Ελλάδα132,0
Πηγή: ΕΚΤ 2010- 2022  – Elevate Greece,  2022

Ο τρίτος πίνακας δίνει μακροοικονομικά και χρηματοδοτικά στοιχεία υποστήριξης και στήριξης της καινοτομίας και των startups- οι διαφορές είναι σημαντικές.

Περιφέρεια Νεοφυείς ΑΕΠ, εκατ €Πληθυσμός Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε εκατ €Αριθμός πατεντών Αριθμός επιχειρήσεων
Ελλάδα664185.32610.678.63217.3557551.427.174
Αττική45485.1763.736.73722.797389358.359
Κεντ. Μακεδονία9227.7011.858.75514.583102235.806
Κρήτη4210.582636.76616.60252138.858
Δυτική Ελλάδα217.404648.22013.425198.452
Στερεά Ελλάδα13 508.254   
Θεσσαλία11 688.255   
Ήπειρος6 399.981   
ΠΑΜΘ6 569.20110.850  
Νότιο Αιγαίο5 327.820   
Δυτ. Μακεδονία4 254.295   
Βόρειο Αιγαίο4 194.943   
Ιόνια Νησιά33.253202.37114.543138.389
Πελοπόννησος37.652569.34513.400  
Πηγή: ΕΚΤ 2022  – Elevate Greece,  2022 

Ο τέταρτος πίνακας δίνει στοιχεία για άυλες υπερδομές υποστήριξης και στήριξης της καινοτομίας και των startups- οι διαφορές είναι μικρές Κατάταξη 1-5, 1=λίγο, 5=άριστα

Καινοτόμες δράσεις ΑΕΙ Ελλάδα Κρήτη ΠΑΜΘ*
Διευκόλυνση ίδρυσης νέων startup, spinoff, spinout  επιχειρήσεων332
Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς453
Συνεργασίες με βιομηχανίες, βιοτεχνίες 342
Συνεργασίες με κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές444
Συνεργασίες διεθνείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμού454
Εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών  σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας444
Διεθνές δίκτυο συνεργασίας και επιχειρηματικών επαφών442
Σύνολα262921
Πηγή: ΕΚΤ Ειδικές ετήσιες εκδόσεις  – Elevate Greece 2022-ΙΟΒΕ 2022

Ο τέταρτος πίνακας δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή  των Περιφερειών στο Πρόγραμμα «HORIZON2020, 2014-2020» που έμμεσα αντικατοπτρίζουν υποστήριξη και στήριξη της καινοτομίας και των startups-οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές.

Περιφέρεια Αριθμός συμμετοχών        Ποσοστό %Κοινοτική χρηματοδότησηΠοσοστό %
Χώρα 5.352100,01.658,1100,0
Αττική3.22160,2978,459,0
Κ. Μακεδονία94917,7324,019,5
Κρήτη 4909,2171,610,2
Δ. Ελλάδα2304,384,15,0
Θεσσαλία1142,124,11,4
Στερεά Ελλάδα851,621,21,3
Ήπειρος731,420,81,3
ΠΑΜΘ420,86,40,4
Δ. Μακεδονία410,76,80,5
Πελοπόννησος380,76,80,5
Β.  Αιγαίο370,79,50,6
Ν.  Αιγαίο210,43,20,1
Ιόνια νησιά80,11,30,04
Πηγή: ΕΚΤ I Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες. Έκδοση 2021

Ο πέμπτος πίνακας δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή  των ΑΕΙ σε διεθνείς συνεργασίες, δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές/citations που έμμεσα αντικατοπτρίζουν υποστήριξη και στήριξη της καινοτομίας και των startups-οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές σε ποιοτική και ποσοτική βάση.

Περιφέρεια Δημοσιεύσεις Αναφορές Διεθνείς συνεργασίες
Αττική31.556   296.884   18.371
Κ. Μακεδονία13.099116.395   7.151
Κρήτη 7.36878.6744.630
Δ. Ελλάδα5.75243.9692.962
Ήπειρος4.37246.3552.762
Θεσσαλία3.52522.4691.701
ΠΑΜΘ2.76017.8441.207
Β&Ν  Αιγαίο1.37313.812850
Δ. Μακεδονία5685.468297
Πελοπόννησος4874.038261
Στερεά Ελλάδα2341.801152
Ιόνια νησιά20179582
Πηγή: ΕΚΤ I Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες. Έκδοση 2021

Ο έκτος πίνακας δίνει στοιχεία για το πώς κατατάσσονται οι ελληνικές Περιφέρειες με βάση την τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έμμεσα αντικατοπτρίζουν τη συνεισφορά των καινοτόμων και των startups επιχειρήσεων στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Περιφέρεια Θέση ανταγωνιστικότητας 2022: RC-2.0Θέση ανταγωνιστικότητας 2019: RC-2.0
Αττική92,687,2
Κ. Μακεδονία70,460,9
Κρήτη 64,462,6
Δ. Ελλάδα59,258,9
Ήπειρος60,565,4
Θεσσαλία66,461,1
ΠΑΜΘ55,857,5
Β  Αγαιο59,459,8
Ν  Αγαιο56,655,9
Δ. Μακεδονία60,358,9
Πελοπόννησος66,154,8
Στερεά Ελλάδα53,457,8
Ιόνια νησιά58,962,1
Πηγή: https://regionalpolicymonitor.org/

Ο έβδομος πίνακας δίνει στοιχεία για την περιφερειακή ερευνητική και επενδυτική εξειδίκευση στις startups που έμμεσα αντικατοπτρίζουν υποστήριξη και στήριξη της καινοτομίας και των startups.

Περιφέρεια Ερευνητική και επενδυτική εξειδίκευση στις startups
ΠΑΜΘΣτους τομείς οικοτουρισμού, της πράσινης ενέργειας, των τροφίμων και της γεωργίας και άλλων τμημάτων της σχετικής αγοράς που συνδέονται με την αειφορία, καθώς και λιγότερο στην φαρμακολογία και  βιοιατρική τεχνολογία
ΚρήτηΣτους τομείς γενετικής μηχανικής,  υγείας, βιοϊατρικής τεχνολογίας, οπτικής μικροηλεκτρονικής, νανοτεχνολογίας και λιγότερο σε πράσινη ενέργεια και  τρόφιμα
Πηγή: ΕΚΤ I Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες. Έκδοση 2021

Αν λάβουμε υπόψη ότι η συνεισφορά των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη-Ε&Α σε περιφερειακό επίπεδο ΑΜΘ  ανέρχεται σε 17,6%, αυτό σημαίνει ότι ένας 4πλασιασμός της χρηματοδότησης  σε Ε&Α σε επίπεδο Κρήτης,  θα είχε μια ετήσια συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 70,4% στη ΠΑΜΘ (Βλέπε δημοσίευση μας : E. Stathakis, M. Hanias, P. Antoniadis, L. Magafas, D. Bandekas, 2012:A Study on the Contribution of 12 Key Factors to the Growth Rates of the Region of the East Macedonia-Thrace EMTH by Using a Neural Network Model”. Magazine published: International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies (IJPMAT), Vol. 1, Issue 1, pp. 18-28).

Μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες για τους μη επαΐοντες σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο όρος νεοφυής επιχείρηση-startup, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα  που στοχεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές και έμμεσα να αναβαθμίσει  τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, η περιφέρειας και να αξιοποιήσει υπάρχουσα βασική εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτό δε σημαίνει πως μια οποιαδήποτε νέα επιχείρηση θεωρείται και startup. Μια επιχείρηση startup είναι ένα επιχειρηματικό εγχείρημα συνήθως πρόσφατα αναδυόμενο, που στοχεύει στην κάλυψη μιας ανάγκης αγοράς, αναπτύσσοντας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από ένα καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία, ή πλατφόρμα. Είναι συνήθως μια έξυπνη επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική ανάπτυξη ενός κλιμακούμενου επιχειρηματικού μοντέλου.  Το ελληνικό  οικοσύστημα startups διακρίνεται σε υλικό οικοσύστημα που αποτελείται από τις startups επιχειρήσεις, τις Θερμοκοιτίδες τα  Clusters, τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα τους οργανισμούς προώθησης της καινοτομίας επιχειρηματικότητας-ΑΕΙ και Ινστιτούτα και τις πηγές χρηματοδότησης και το άυλο οικοσύστημα που αποτελείται από φορείς στήριξης και συνεργασίας.                    Τα  Πανεπιστήμιά μας-και το ΔΠΘ, έχουν υιοθετήσει την ανάγκη προώθησης  της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, παρέχοντας δωρεάν, ή με πολύ χαμηλό κόστος στην επιχειρηματικότητα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, στα οποία καλλιεργείται συγχρόνως με την επιστήμη, η ενθάρρυνση της καινοτομικής σκέψης και η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος. Αποτελούν σημαντικό πάροχο τεχνολογίας, ενώ συγχρόνως είναι πηγή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Παρέχουν κατάρτιση για την αιχμή των εξελίξεων σε διάφορους εφαρμοσμένους επιστημονικούς τομείς με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνοντας ανοικτές εκδηλώσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.  Επιπλέον δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές για άμεση επαφή με επιτυχημένους επιχειρηματίες, μειώνοντας έτσι την απόσταση ανάμεσα στη θεωρητική κατάρτιση και τη πρακτική εφαρμογή. Διαθέτουν τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους-spinoffs/ spinoutsεπιχειρήσεις. Βοηθούν στη μεταφορά της τεχνολογίας μέσω γραφείων διασύνδεσης που διαθέτουν και τα οποία αποτελούν κέντρα στα οποία απευθύνονται καινοτόμοι επιχειρηματίες για την εμπορευματοποίηση των καινοτόμων ιδεών τους. Διευκολύνουν τη πολλαπλή συνεργασία με τις βιοτεχνίες/ βιομηχανίες, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις και τους ερευνητές τους διαθέσιμους στις επιχειρήσεις με τη προσδοκία της δημιουργίας μεγαλύτερης τεχνογνωσιακής  προστιθέμενης αξίας.                                                                    

Κλείνουμε με την ελπίδα ότι το άρθρο θα κριθεί ως καλόπιστο, δίχως καμία πρόθεση μομφής προς οποιαδήποτε αρχή, αντίθετα για να δώσει μια εικόνα σε ένα ευρύτερο κοινό της Θράκης της θέσης και της έμμεσης συνεισφοράς του ΔΠΘ στην τοπική κοινωνία.

*Ο Ε. Σταθάκης είναι Διπλωμ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π&Δ , MSc in Advance Information Systems.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.