Εγκριση 5.495 θεσεων για εποχικους σε δημους

Στην κάλυψη 5.495 θέσεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου θα προχωρήσουν, για το έτος 2015, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας, μετά από την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Εσωτερικών.
 
Ειδικότερα, η ΚΥΑ με αριθμό ΦΕΚ 691 23.04.2015 τεύχος Β΄ προβλέπει για το τρέχον έτος την πρόσληψη 1.037 εποχικά εργαζομένων, οι οποίοι θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ, και 4.458, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων, συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.
 
Οι θέσεις θα αρχίσουν να προκηρύσσονται απευθείας από τους δήμους, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν ήδη λάβει έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) από την αρμόδια Επιτροπή.
 
Ακολούθως, οι προκηρύξεις θα αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την τελική έγκριση των σχεδίων προκήρυξης κάθε φορέα και την παραλαβή και αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων. 

Οι ειδικότητες

Όσον αφορά τις ειδικότητες που ζητούν οι ΟΤΑ, επιλέγονται από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: Εργάτες Καθαριότητας, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, Οδηγοί Βρεφονηπιοκόμοι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Διοικητικοί, Τραπεζοκόμοι, Μηχανικοί, Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Οικοδόμοι, Μηχανολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Καθαριστές, Μάγειρες και άλλες βοηθητικές ειδικότητες.
 
Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί σύμφωνα με γνωστικά και επαγγελματικά κριτήρια, όπως οι τίτλοι σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Ως τέτοια νοούνται ο χρόνος ανεργίας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες), η εντοπιότητα και ο αριθμός ανήλικων – εφόσον υπάρχουν – τέκνων.
 
Με ξεχωριστές εγκεκριμένες αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο αριθμός των θέσεων που αφορούν: (α) τις υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται από το αντίτιμο που καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες, ασκούμενους ή μαθητές, όπως γυμναστές, καθηγητές μουσικής, εικαστικών και άλλων τεχνών, (β) το προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, (γ) το προσωπικό που προσληφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και «Βοήθεια το Σπίτι».
 
Στο μεταξύ, ειδικά για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε συνταξιούχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου, εγκρίθηκε η μεταφορά 14 εκ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ για την κάλυψη του κόστους της δεύτερης δόσης του προγράμματος, το οποίο θα έχει ισχύ έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.